2015. aasta Hooliva klassi programm kestis  analoogselt 2014. aastaga septembrist detsembrini. Programmis osales 5 kooli: Mustamäe Gümnaasium, Juuru  Eduard Vilde kool, Nõo Põhikool, Rõuge Põhikool ja Tarvastu Gümnaasium.

Programm on loodud abiks 6.-8. klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb sageli konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.  2015. aasta programmi raames viidi läbi kaks kahepäevast koolitust koolide tugimeeskondadele, kuhu kuulusid tulenevalt kooli vajadustest ja valmisolekust lisaks klassijuhatajale näiteks aineõpetajad, sotsiaalpedagoog, õppejuht ja huvijuht. Igale osalenud klassile viidi läbi üks kahepäevane ööbimisega noortekoolitus, mille põhieesmärgiks oli õppida hoolivust märkama ja ise hoolivamalt käituma.

Enne programmi sisenemist viisid mentorid läbi nõustamissessiooni klassijuhatajaga, et koguda sisendit programmi läbiviimiseks. Programmi ametliku osa lõppedes viisid mentorid detsembris läbi lõpukohtumised koolides.

Programmi raames koolitasid ja olid mentoriteks Hele Riit, Triin Ulla, Pille Kriisa ja Siim Värv.

Loe ka mõjuuuringut 2015. aasta tulemuste kohta!

 

JAGA