Projekti HUKK-AP jooksul sai end tundma õppida ja teostada huvitegevuses (näiteks läbi draama, tantsu, kunsti, loodushariduslike jt meetodite) üle 3000 vähema võimalusega noore. Lisaks koolitati noortega tegelevaid spetsialiste ja töötati koostöös piirkondliku võrgustikuga välja mitmeid uusi  lähenemisi huvitegevuses. Näiteks osalesid haridusliku erivajadusega klasside õpilased huvikoolide tegevustes ning läbi mobiilse huvikooli jõuti piirkondadesse, kus huvidega tegelemise võimalusi napib.

Loe projektis osalenud tiimide kogemusi ja õppetunde siit.

Loe HUKK -AP projekti mõju hindavat analüüsi siit.

Loe projekti tulemusi ja mõju kokkuvõtvat kogumikku “Kõik on võimalik” siit eesti keeles / vene keeles / inglise keeles

2014-2016 aasta tulemused
Projekti teavitustegevustega seotud osalejate arv

 

1407
Projekti koolitus- ja mentorlustegevustes osalejate arv 1647 (huvikoolide pedagoogid ja juhatajad, MTÜ-de esindajad, noortekeskuste töötajad, tantsu- ja sporditreenerid jms
Projekti kaasatud uute huvikoolide ja huvitegevuse läbiviijate  arv  (sh arenguprogramm) 76
Huvitegevuses osalenud noorte arv 3231 sh 1806 osales regulaarses huvitegevuses
Projekti jooksul nõustatud lapsevanemate arv 442
Vähemate võimalustega noorte kaasamiseks käivitatud uute piirkondlike huvitegevuste arv 69

Projekt HUKK-AP kaasas läbi arenguprogrammi ja  partnerite järgmisi kohalikke organisatsioone:

Tartus: Herbert Masingu Kool, Tartu Lastekunstikool, Tartu Kroonuaia Kool, MTÜ Kirepi Mõis, Tartu Loodusmaja, MTÜ Maarja Tugikeskus, MTÜ Tähe Noorteklubi, Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus, MTÜ ÖÖkull, Anne Noortekeskus, Lille Maja, Puškini kool, MTÜ Sulgpalliklubi Triiton, MTP Jalgpalliklubi FC Tartu, Tartu Autismiühing, SA Teaduskeskus AHHAA, MTÜ Tartu Ujumisklubi, Tartu Emajõe kool, SA Tartu Päevakodu Käopesa, Tartu Hiie kool, Omanäoline erahuvikool, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts, MTÜ Tervis ja Sport

Pärnus: Pärnu Õppenõustamiskeskus, Pärnu Kunstide Maja, Pärnu Kunstikool, Pärnu Linna Spordikool/alates 1. sept 2015.a Pärnu Spordikool, Pärnu Muusikakool, Pärnu Loodus- ja tehnikamaja/alates 1. sept 2015.a Pernova Hariduskeskus, Pärnu Vanalinna Põhikool/Pärnu Vanalinna Põhikooli Õpikeskus, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnumaa Rajaleidja keskus, Pärnu Vene Gümnaasium/alates 1. sept 2015.a Pärnu Tammsaare Kool, Pärnu Ülejõe Gümnaasium/alates 1. sept 2015.a Pärnu Ülejõe Põhikool, Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Ida-Virumaal: Narva Laste Loomemaja, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei, Jõhvi Kultuuri- ja huvikeskus, MTÜ Moeteater Glooria, Narva Noorte Meremeeste klubi, Vaivara huvikeskus, Narva Peetri kool, Narva Eesti Gümnaasium, Narva Paju kool, Narva lastekodu, Kreenholmi Gümnaasium, Vaivara Valla Avatud Noortekeskus, Skaudiklubi „Kajakas”, Kurtna Noortekeskus, Lastepäevakeskus „LAD”, Ahtme kool, Kuremäe klooster

JJ-Street Tantsukooli partnerid: Räpina KOV, Tabivere KOV, Kiviõli KOV, Valga KOV, Värska KOV, Maarjamaa Hariduskolleegium

Arenguprogrammis osalenud huviharidustiimid: Viljandi Huvikool, Porkuni kool, Rae Huvialakool, Ubja külaselts (noortekeskus), Sõmeru KOV, Kehtna Kunstide kool, Harku valla huvikool, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit / Bändilabor, Lohusuu kool, Lohusuu huvikeskus, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Ukraina Kultuurikeskus, Kanutiaia Noortemaja/ MTÜ Huvikoolide Liit, MTÜ Kagu-Eesti Noored, Meremäe Noortekeskus, Pühalepa kultuuri- ja noortekeskus, Nukufilmi lastestuudio

JAGA