Käsiraamat “Noorsootööst ja noorte tööhõivest” paneb lugeja mõtlema noorsootöö ja noorte tööhõive kokkupuutepunktide üle , pakub välja lahendusi noorte töötuse vähendamiseks ning selgitab, kuidas saab kasutada programmi Euroopa Noored vahendina noorte jõustamiseks tööturul.

Noorsootööst ja noorte tööhõivest

JAGA