KOMA ehk Koolitaja Enesearengu Mapp on koolitajatele abivahend eneseanalüüsiks noortevaldkonna koolitaja pädevusmudeli taustal. KOMA mappi koondatud eneseanalüüsi toetavad harjutused on mõeldud iseseisvaks tööks. Lähtutud on asjaolust, et enese analüüsimise viise on  vähemalt sama palju kui neid, kes selle väljakutse endale esitavad. Nii võib KOMA vaadelda kui üht inspiratsiooniallikat, leidmaks või töötamaks selle toel välja igale lugejale just temale sobiv parim võimalik  eneseanalüüsi vorm. Samuti saab mappi kasutada toetava abivahendina koolitajate koolituste läbiviimisel, paaris- või grupimentorluses jm.  KOMA autorid on Piret Jeedas, Kristi Jüristo ja Ülly Enn.

koma1

KOMA KAKS koondab endas inspireerivaid artikleid ja mõtteterasid erinevatelt koolitajatelt ja ekspertidelt. Kogumik kutsub  kaasa mõtlema noortevaldkonna koolitajate rolli, pädevuste ja enesearenguga seotud teemadel. Eeskätt on kogumik suunatud koolitajatele, õppejõududele, koolituste korraldajatele, aga ka kõigile enesearengust huvitatud noortevaldkonna kolleegidele. Kogumiku vormisid tervikuks  Ülly Enn ja Urmo Reitav.

koma2

JAGA