Siit käsiraamatust leiavad noortega töötavad spetsialistid aktuaalset, teoreetilist ja praktilist informatsiooni multikultuurse hariduse kohta. Käsiraamatu eesmärgiks seniste väljakujunenud eelarvamuste muutmine ning selleks pakutakse nii multikultuurse hariduse didaktilisi materjale kui ülesandeid.

Multikult

JAGA