Noorsootöö õpik on koostatud noorsootööd õppivatele üliõpilastele ning see on abiks ka noorsootööd juba ellu viivatele spetsialistidele – noortekeskuste töötajatele, huvi- ja ringijuhtidele ning huvikoolide õpetajatele, noortejuhtidele ja teistele.

Õpik defineerib nooruse mõiste, selgitab noorsootöö käsitlusi eri riikides ning kirjeldab noorsootöötaja rolli. Õpiku teine osa kajastab noortepoliitikat, noorte kaasalöömist ühiskondlikus elus ning Eestis noorsootöö õiguslikke aluseid.

Kolmandas osas saab lugeja ülevaate noorsootöö ajaloost ning viimane osa on kõige praktilisem, andes ülevaate noorsootöö põhilistest tegevussuundadest Eestis. Õpiku valmimisse on panustanud  erinevad noorsootöö spetsialistid üle Eesti.

 

Noorsootöö õpik Kaasav Noorsootöö rus

JAGA