Häälestuse alt leiad erinevad õpimetoodid, mida kasutada erinevatele teemadele häälestumiseks ning teemadesse sissejuhatuse tegemiseks.

Juhenda mind!

Lisaja: Kristi Jüristo Meetod näitlikustamaks juhendamise ja koostöö põhitõdesid, seda eriti rahvusvahelises (keelebarjääriga) keskkonnas. Kirjeldus: Palu osalejatel jaguneda paaridesse ning palu ühel paarilisest (nende endi vabal valikul) endaga kaasa ukse taha (kui ei ole eraldi ruumi, siis võimalikult kaugele teisest paarilisest ning palu neil keerata selg). Selgita ülesannet ja reegleid: – alates hetkest, mil sisenete... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 15min

Hõmmmmmm...

Lisaja: Kristi Jüristo Põnev, turvatunnet proovile panev ja keskendumist nõudev jäälõhkuja. Kirjeldus: Palu endale meetodi läbiviimiseks appi paar vabatahtlikku, kes jälgivad, et keegi ennast harjutuse ajal ära ei lööks ega muul moel haiget ei saaks. Selgita osalejatele ülesannet: – palu kõigil laskuda põrandale käpuli või kükki (kui käpuli on ebamugav) ning sulgeda silmad. Palu osalejatel... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 15min

Kadunud mõiste

Lisaja: Kristi Jüristo Lihtne viis, tekitada natuke elevust ja luua aktiivne algus edasiseks mõistete, teooria vmt käsitlemiseks. Kirjeldus: Kirjuta käsitlemist vajavad mõisted või neid iseloomustavad märksõnad vmt eri värvi paberitele. Lõika paberid tükkideks, jäta enda kätte igast värvist 1 tükk ja paiguta ülejäänud koolitusruumi nõnda, et need ei oleks kohe esmapilgul nähtavad aga ka mitte... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 15min

Järeldused

  Enamus inimesi tunneb selle mängu üht või teist varianti, seepärast on sellega hea grupitööd alustada. Teil pole vaja liiga palju sissejuhatuseks selgitada. Ka tulemused on väga selged ja seetõttu on see tõhus debati alustamise viis. Harjutus aitab tekitada arutelu selle ümber, kuidas täiskasvanud noori näevad. Kirjeldus: 1. Paluge inimestel moodustada ring ja seista näoga... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Väiteharjutus

Selles harjutuses lähenetakse rasketele teemadele huvitaval viisil. See julgustab inimesi teemadele kriitiliselt lähenema, erinevaid seisukohti ära kuulama ja oma arvamust kujundama. Kirjeldus: 1. Jagage ruum nööri abil kaheks osaks, tähistades ühe poole „jah” või „nõus” ja teise poole „ei” või „ei ole nõus”. 2. Andke igale osalejale paber ja paluge neil sinna kirjutada üks väide... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Inimeste vajaduste pusle

See harjutus aitab inimestel mõista, et see, mida nemad oluliseks peavad, ei pruugi teiste jaoks oluline olla. Samas paneb see harjutus mõtlema tõsiasja üle, et meil kõigil on samad põhilised inimõigused. Kirjeldus: 1. Andke igale osalejale paberileht ja paluge joonistada iseenda kontuurid. (paberile võib pikali heita ja lasta teistel enda kontuurid joonistada). Lõigake joonistused välja.... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

9 punkti probleem

Lihtne ja kiire harjutus meie mõtlemise raamidele osutamiseks. Kirjeldus: Jagage joonised osalejatele laiali, üks joonis inimese kohta. Paluge osalejatel üksinda töötada ja ühendada üheksa punkti nelja sirgjoonega, ilma pliiatsit paberilt tõstmata. (Nad võivad pliiatsi paberilt tõsta alles pärast nelja (ühendatud) sirgjoone tõmbamist.) Mõne aja pärast küsige, kas keegi on lahenduse leidnud, ja vaadake, kuidas nad... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • kuni
 • 5min

Tegelaskuju loomine

Noored teadvustavad rohkem noortekultuuri mõju konkreetsele teemale ja kuidas seda teemat võivad mõista ja mõjutada teised ühiskonnaliikmed. Kirjeldus: Pange taustaks mängima hetkel populaarne edetabelite muusika, et tekitada laupäevaõhtust meeleolu/õhkkonda. Joonistage pabertahvlile inimese kontuur (soo tunnusteta). Seda tehes paluge osalejatel silmad sulgeda ja lasta end muusikast kaasa haarata. Selgitage edasist harjutuse käiku ja seda, et koos... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min

Termomeeter

“Rühmasisese temperatuuri kraadimise” meetod. Kirjeldus: Termomeetri võib joonistada pabertahvlile, misjärel osalejatel palutakse teha isiklik märk (oma nimi või initsiaalid) selle temperatuuri peale, mis kõige paremini näitab nende tunnet programmi mingi osa kohta või selle kohta, kuidas rühm neile tundub. Suure termomeetri võib kinnitada ka põrandale, paludes osalejail võtta “seisukoht” nende arvamusele vastava “temperatuuri” juures. Antud... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 1min

Peidetud kolmnurk (The hidden triangle)

See harjutus sobib eriti EVSi organisatsioonide koolitusel koostööst ja EVS-kolmnurgast rääkides sissejuhatava ja näitliku harjutusena. Sealt saab edasi minna juba tõsisema ja sügavama arutelu juurde. Kirjeldus: Iga osaleja saab kolmnurkade joonise. Neil on aega 5 minutit, et üksi lugeda kokku nii palju kolmnurki, kui nad joonisest selle aja jooksul leida suudavad. Peale seda loeb koolitaja... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 1hmin