Siit leiad erinevad meetodid, mis toetavad erinevatesse koolitusteemadesse süvenemist ning arutelu tekkimist.

Ettekujutus vähemate võimalustega noortest

See harjutus peaks olema lõõgastus, näiteks päeva lõpus või pärast lõunat. Sobib näiteks koolituse esimese päeva lõppu. Eesmärgiks on anda põgus ülevaade noorte sotsiaalse tõrjutuse erinevatest kontseptsioonidest läbi mängu ja veelgi enam anda tunda, mida tähendab üksteise sõnavara tundmaõppimine läbi teatri. Kirjeldus: Harjutuses kasutatakse lihtsaid teatrivõtteid. Inimesed, kes ei taha näidelda, saavad tegevust toetada ka... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 2hmin

Derdialased

See on kahe kultuuri kohtumise simulatsioon. Leidke võti võõrale kultuurilisele käitumisele, analüüsige võõra kultuuriga kohtumise mõjusid. Kirjeldus: 1. Sõltuvalt grupi suurusest paluge 4–8 inimesel mängida inseneride meeskonda, kes õpetavad derdialastele, kuidas silda ehitada. Nad saavad inseneride instruktsioonid ja viiakse eraldi ruumi. 2. Ülejäänud grupp on derdialased. Nemad saavad derdialaste juhtnöörid. Kui teil on liiga palju... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

Suhted vähemusi esindavate organisatsioonide vahel

Antud meetod uurib osalejate kogemusi, arutleb sallivuse piiride üle, käsitleb suhteid erinevate vähemustega, diskrimineerimist, solidaarsuse edendamist. Kirjeldus: Olukord Noort homoseksuaalset meest teie linnas on pärast südaööd, kui ta väljus geide ööklubist, rünnanud vägivaldsete noorukite grupp. Ta on raskelt vigastatud ja asub praegu haiglas. Pärast seda juhtumit kirjutab teie linna homoseksuaalide ühendus kirja erinevatele vähemusi esindavatele... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min

Munaharjutus

Kuidas võib muna püüdmine osutuda kultuuridevaheliseks pingutuseks. Kirjeldus: 1 Valmistage ette ruumid, kus väikesed grupid (4–5) tööle hakkavad. Iga väikese grupi jaoks siduge nöör ümber toore muna ja riputage see lakke, umbes 1,75–2 m kõrgusele põrandast. Ärge mähkige muna liiga sisse, sest kui see põrandale kukub, peab see saama puruneda… Iga väikese grupi jaoks pange... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

Kelle käes on patareid?

Läbirääkimiste ja vastastikuse sõltuvuse teemaline harjutus. Kirjeldus: Võtke taskulambid koost lahti ja pange sama tüüpi detailid ühte konteinerisse (näit. kõik pirnid ühte konteinerisse, kõik patareid teise jne). Jagage grupp väiksemateks gruppideks ja andke igale grupile üks konteiner. Selgitage grupile ülesannet: nende ülesandeks on panna kokku terviklik töötav süsteem. Grupid peavad meeskonnana koostööd tegema, tehes enne... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 1hmin

Kultuurilaboratoorium

Koolitusel, töölaagris, noorsoovahetusel või seminaril võib arutelu objektiks olla “kultuuridevaheline õppimine” – antud juhul on õppimise objektiks osalejad ise ja nende vastastikune toime. Kirjeldus: 1 Koolitaja tutvustab meetodit, selgitades, et kõik inimesed antud ruumis on kultuuriteadlased või antropoloogid. Nende ülesanne on uurida kõigi osalejate kultuurilist käitumist. 2 Arutlege, milliseid elemente osalejad soovivad vaadelda. Soovitatavad teemad... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

WWW

Ülemaailmne võrk (ehk World Wide Web, WWW) ühendab maailma mitmel moel. “Ülemaailmne tõrjumiste võrk” toob (kogu grupis tehtava harjutusena) esile tõrjumise erinevad põhjused. See muudab vastastikused sõltuvused ja seosed konkreetsete näidete alusel nähtavaks. Kultuuridevahelise õppimise mõjude ulatuslikum käsitlus! Kirjeldus: 1) Joonistage põrandale (või moodustage köiega) kolm paralleelset joont piisava vahemaaga nende vahel, märkides need kolme... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

Kultuuridevahelised ülestunnistused

“Kultuuridevaheline” olla on nii lihtne ja samas nii keeruline. See on hämmastav, mida me endi kohta avastame, kui kuulame teiste inimeste kogemusi. “Juhendatud mõtiskluse” katse. Kirjeldus: 1) Palume “pealtnägijatel” (osalejate hulgast või väljastpoolt) jagada mingit oma kogemust, mis on seotud kultuuridevahelise õppimisega (erinevate etniliste gruppide kooseksisteerimine; vähemusse kuulumise taust; keegi, kes töötab välismaalaste lõimimise või... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 2hmin

Suur võimumäng

See mäng on kohandatud Augusto Boal’i (1985) raamatust “Theatre of the oppressed”. See on sõnadeta mäng, mis uurib võimu mõju ühiskonnale, eriti kultuuride ja kogukondade võrdluses. Kirjeldus: 1) Paluge grupil ringis põrandale istuda, esemed juhuslikult osalejate keskele paigutatud. 2) Rääkige grupile mängu sisust ja eesmärgist. Selgitage grupile ülesannet. Ülesandeks on esemed niimoodi paigutada, et üks... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

Unenäopüüdja valmistamine

Vahest tuleb ette olukordi, kus teema edastamiseks sobib kõige paremini loeng või juhitud vestlus, kus osalejad peavad ainult kuulama. Et sellist vestlust muuta huvitavamaks ja meeldejäävamaks, võib teha erinevaid käelisi tegevusi, mis ei vaja erilist keskendumist ja on rutiinsed. Üheks selliseks tegevuseks on unenäopüüdja valmistamine, mis sobib eriti hästi enesearengu teemade käsitlemiseks. Kirjeldus: 1. Pajuoksast... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • kuni
 • 1hmin