Need meetodid toetavad õppija enesesse vaatamist ning õpikogemuse analüüsi.

Kiri iseendale

“Kiri iseendale” on üks lihtsamaid ja enim kasutatud personaalse hindamise meetodeid. See on ka üks tõhusamaid neist. Meetodi “kiri iseendale” abiga võib saada programmi mõju kohta huvitavaid ja põhjalikke tulemusi. Kuna see on personaalne meetod, võib see aidata ka osalejal saada teadlikuks teatud progressist, mida ta on oma osaluse tulemusel teinud ja mida ta muidu... Loe edasi
 • Refleksioon
 • kuni
 • 45min

Päevik

Üks moodus, kuidas anda osalejatele võimalus läbitava protsessi üle mõtiskleda, on paluda neil pidada päevikut. Meeskond annab osalejatele märkmiku (päeviku), millesse nad saavad märkida kogemused igast oma päevast projektitegevuse jooksul. Kirjeldus: See meetod sobib hästi just projektide puhul, mis kestavad kauem kui mõned päevad. See võib olla hea meetod EVS-i projektide puhul, aitamaks vabatahtlikel mõtiskleda... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 30min

Minu peegelpilt

Enesejälgimise ja -teadlikkuse tõstmise harjutus. Üleskutse osalejatele jälgida endid, oma käitumist ja reageeringuid teatud teemade suhtes. Me võime hämmastuda selle üle, mida avastame, püüdes endid teistsuguse pilguga vaadata. Kirjeldus: Seda harjutust võib teha ühe kindla harjutusena, terve tsükli või isegi terve päevana (nädalana jne). 1 Harjutuse alguses tutvustatakse osalejatele enesejälgimise mõistet. Neil palutakse päeva jooksul... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 2hmin

Kogemuste atlas

Tegemist on analüüsimeetodiga, mis võimaldab erinevaid tegevusi, situatsioone ja elusündmusi analüüsida. Inspiratsiooniks sai ka eesti keeles ilmunud Kogemuste Atlas (Louise van Swaaijl, Jean Klare). Kirjeldus: Sõltuvalt sihtgrupist ning koolituse teemast on lähteülesanne analüüsimiseks erinev. Siinkohal kirjeldame kogemuste atlast projektijuhtimise võtmes. Osalejatel palutakse individuaalselt mõelda tagasi kogu projektijuhtimise ajale ning joonistada oma kogemuste atlas tuginedes maakaardi... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 2hmin

Isiklik logiraamat

Koolituse käigus vajame aega ja ruumi oma mõtete analüüsimiseks, kogemuse mõtestamiseks ja ideede kirjapanemiseks. Isiklik logiraamat toetab õppijat tema arengu mitmekülgsel teekonnal. See on “töövihik”, kuhu õppija saab tema jaoks olulisi mõtteid kirja panna. Kirjeldus: Koolituse alguses antakse õppijatele logiraamat. Koolituse ajal suunatakse õppijaid pidevalt sinna märkmeid tegema, nt koolituse alguses palutakse vihikusse kirja panna... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 2hmin

Elutee (Lifeline)

Visuaalne vahend eneseanalüüsisks, aitamaks osalejatel mõelda enda valikute, motivatsiooni, eelnevate kogemuste ja tausta üle. Palu osalejatel mõelda oma eelneva elu peale, meenutada sündmuseid, inimesi, ajaperioode, mis on mõjutanud või muutnud nende elu ning need märkida/ joonistada elujoonele või teele, alustades sünnist kuni praeguse hetkeni. Meetod aitab osalejatel analüüsida oma seniseid valikuid, vastata küsimustele: “Miks teen... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Läbi lugude jutustamise oma tugevusteni

Tegemist on eneseanalüüsi harjutusega, mis võimaldab koos paarilisega analüüsida oma tugevusi ning erinevaid oskusi. Osalejad saavad individuaalse aja (30 min-1 tund). Selle aja jooksul on osalejatel ülesandeks panna paberile kirja 6 lugu: – kus sa tundsid, et sa midagi saavutasid või; – tegid midagi väga väga hästi. Lood võivad olla erinevatest eluvaldkondadest: töö, isiklik elu... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 1hmin

Collage

Kollaaž on hea harjutus, mida saab kasutada osalejatega, kellel on ennast raske suuliselt väljendada ja kellel joonistamine ei tule hästi välja. Osalejatele antakse ülesanne: Nt: vali ajakirjadest välja pilte sinu tuleviku elust ja kleebi need paberile.  Harjutus näib väga lihtne, kuid usaldavas grupis võib see muutuda vägagi kõnekaks. Tagasiside juhil peab olema head silma, et... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 30min

Valgusfoor

Valgusfoor on värvikas ja lihtne meetod käimasolevate projektide ja tegevuste analüüsiks. Selle käigus osalejad analüüsivad läbi kolme erineva valdkonna, millises arenguetapis nad on. Ühtlasi selguvad arendamist vajavad valdkonnad. Valgusfoor on hea tööriist oma projektide ja senise tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks ja analüüsimiseks. Selle käigus analüüsivad osalejad oma projekti kolmest vaatevinklist: Roheline – aspektid ja tegevused, mis... Loe edasi
 • Refleksioon
 • kuni
 • 2hmin

Tulevikuvisiooni loomine

Tulevikuvisiooni loomine on harjutus, mis võimaldab osalejal mõelda ning kirja panna oma nägemus tulevikust. Harjutus koosneb erinevatest etappidest ning lõpeb mandala joonistamisega. Mandala (http://et.wikipedia.org/wiki/Mandala) on hinduismis terviku kehastus, mida kasutatakse ka mediteerimisel. Harjutuse kontekstis võimaldab ta anda oma nägemusele lisaks selle kirjapanemisele ka visuaalse pildi. Kirjeldus: Hea on luua mõnus, soe ja avatud õhkkond. Taustaks... Loe edasi
 • Refleksioon