Siin on erinevad meetodid tagasiside andmiseks ning hindamiseks.

Viimane ring (lõpuring)

Lisaja: Kristiina Pernits “Viimane ring” annab osalejatele enne äraminekut võimaluse väljendada, mis on nende meelest kõige olulisemad elemendid või mida pole veel mainitud. Vahel kujuneb sellest emotsionaalne hetk enne programmi lõppu. Kirjeldus: See on väga lihtne ja seisneb selles, et kõik osalised saavad järjekorras rääkida ära kõik, mida peavad vajalikuks. Pidage vaid meeles, et sellest... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 30min

Mis värk on?

Lisaja: Argo Bachfeldt Kasutasin seda meetodit, et saada tagasisidet projekti kirjutamise eri etappide kohta. Iga etapi valmisolekut iseloomustasid noored ühe MSN is levinud smailiga. Smailid olid paberile prinditud ja neid sai sealt rebida vastavalt tundele, kui valmis projekt osalejate arvates on. Kirjeldus: Jagada kätte eelnevalt välja prinditud smailid lehel ja koolituse käigus on võimalik osalejatel... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 5min

Kuulsuste pidusöök

Lisaja: Piret Jeedas Tegemist on harjutusega, mis võimaldab tagasi mõelda toimunud koolitusele, seda mõtestada ja üles leida olulisim grupis töötades. Kirjeldus: Kuulsuste pidusöögil kohtuvad inimesed ja räägivad asjast. Fookuses on läbitud kursuse/koolituse tagasiside. Osalejad moodustavad vähemalt 4-liikmelised grupid, kus omavahel lepitakse kokku kehastatavad inimesed (nt kuulsad muusikud, poliitikud, kultuuritegelased jne). Ülesanne on analüüsida kursuse sisu,... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 2hmin

Retseptiraamat

Lisaja: Piret Jeedas Tegemist on loovust soodustava ja koolituse kokkuvõtet toetava harjutusega. Kirjeldus: Osalejatel palutakse tagasi mõelda asetleidnud koolitusele ning leida enda jaoks üles kõige väärtuslikum. Kõige olulisem püütakse panna mõne retsepti võtmesse. Innustamiseks jagatakse osalejatele ka näiteid retseptidest (nt paljundused mõnest kokaraamatust) ja palutakse koostada nn koolituse retsept. Osalejatele antakse aega ette valmistada (10... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 30min

Tunnete puu

Lisaja: Kristi Jüristo  Kirjeldus: Joonista suurele paberile lehtpuu kujutis, eristades erinevatel tasanditel suuremad oksad. Puu külge võid joonistada näiteks redeli, kiige, köie vmt, puu ümber aga mingid looduslikud (nt kivi, põõsas, lilled) või tehislikud elemendid (nt prügikast, pink, lambipost). Koolituse lõpus või ainult ühe koolituspäeva tagasisidena, tee koolituse kokkuvõte või palu osalejatel mõelda koolitusele tagasi... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 5min

Tunnete puu

Lisaja: Kristi Jüristo  Joonista suurele paberile lehtpuu kujutis, eristades erinevatel tasanditel suuremad oksad. Puu külge võid joonistada näiteks redeli, kiige, köie vmt, puu ümber aga mingid looduslikud (nt kivi, põõsas, lilled) või tehislikud elemendid (nt prügikast, pink, lambipost). Koolituse lõpus või ainult ühe koolituspäeva tagasisidena, tee koolituse kokkuvõte või palu osalejatel mõelda koolitusele tagasi ning... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 5min

Kommunikatsioonipuu

Meetod, mida võib teiste meetoditega kombineerida lõpliku analüüsi käigus. Seda võib kasutada ka ettevõtmise läbivaks analüüsiks. Kirjeldus: Osalejad lähevad üksteise järel ruumi, kus asub joonistatud analüüsipuu ja joonistavad igale puuoksale ühe lehe vastavalt värviskaalale, mis illustreerib nende rahuolu või rahulolematuse taset tegevustega. Seejärel tulevad osalejad tagasi esimesse ruumi ja ootavad harjutuse lõppu. Kui puu on... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min

Fookusgrupid

Väga lihtsalt väljendades on fookusgrupp “grupp inimesi, kes on sarnaste omadustega ja räägivad neid ühendaval teemal”. Fookusgrupid on üheks tõhusaimaks kvalitatiivse ja interpersonaalse hindamise meetodiks. See, et nad on väikesed ja seal valitseb vaba õhkkond, võimaldab sügavat ja ausat hindamist. Kirjeldus: Fookusgrupi moodustavad rühm (noori) osalejaid ja vahendaja või moderaator. Fookusgrupis paneb osalejate vastastikune mõju... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • kuni
 • 30min

Elav märklaud

Üheks tõhusaks päeva hindamise viisiks on “elav märklaud”, mille puhul osalejatel palutakse liikuda ruumis ringi vastavalt nende seisukohale programmi kohta ette loetavate väidete või muude hinnatavate aspektide kohta. Kirjeldus: Selle tegevuse jaoks on vaja üsna suurt tühja ruumi. Keset ruumi on mingi ese (nt tool, paber, lill vms), mis on märklaua keskkohaks. Vahendaja loeb väited... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 5min

Jõgi

Jõgi on väga mitmekülgne hindamismeetod. Seda võib kasutada programmi viimasel päeval, vahehindamiseks või igapäevaseks hindamiseks. See võimaldab osalejatel loominguliselt väljendada, kuidas nad näevad arenguid programmi jooksul. Kirjeldus: Osalejad jagatakse väikestesse rühmadesse (5 kuni 7 osalejat). Igale rühmale antakse suurele paberile joonistatud jõe kujutis. Jõe algus ja lõpp peaksid olema paberile märgitud. Iga rühm saab (eri... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min