Õpimeetodite andmebaasist leiad erinevad meetodid, mis sobivad:
  • tutvumiseks ja üksteise tundmaõppimiseks
  • erinevatesse teemadesse sissejuhatuse tegemiseks ning õppimislainele häälestumiseks
  • erinevate teemade käsitlemiseks õpiprotsessi raames
  • refleksiooniks ning eneseanalüüsiks
  • tagasisideks ja hindamiseks.
Samuti on sul alljärgneva filtri abil võimalik meetodeid otsida erinevate tunnuste alusel.

Leia nööri teine ots

Lõika täpselt nii palju nööre kui palju peab tulema paare. Seejärel pane nöörid pooleks ning võta nööride keskkohast kinni. Tõsta nöörid üles ning palu igaühel haarata ühest nööri otsast. Tekivad paarid, vastavalt sellele, kes millisest nöörist kinni võttis.
  • Soojendus
  • inimest
  • 100+
  • kuni
  • 15min