Õpimeetodite andmebaasist leiad erinevad meetodid, mis sobivad:
 • tutvumiseks ja üksteise tundmaõppimiseks
 • erinevatesse teemadesse sissejuhatuse tegemiseks ning õppimislainele häälestumiseks
 • erinevate teemade käsitlemiseks õpiprotsessi raames
 • refleksiooniks ning eneseanalüüsiks
 • tagasisideks ja hindamiseks.
Samuti on sul alljärgneva filtri abil võimalik meetodeid otsida erinevate tunnuste alusel.

Tunnete puu

Lisaja: Kristi Jüristo  Kirjeldus: Joonista suurele paberile lehtpuu kujutis, eristades erinevatel tasanditel suuremad oksad. Puu külge võid joonistada näiteks redeli, kiige, köie vmt, puu ümber aga mingid looduslikud (nt kivi, põõsas, lilled) või tehislikud elemendid (nt prügikast, pink, lambipost). Koolituse lõpus või ainult ühe koolituspäeva tagasisidena, tee koolituse kokkuvõte või palu osalejatel mõelda koolitusele tagasi... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 5min

Visualiseerivad ruunid

Ruunid on umbes 2000 aastat vanad maagilised märgid, mis on läbi aegade aidanud nende poole pöördujatel paremini saavutada oma eesmärke. Ruunitähestik ehk futhark koosneb 24 tähest. Tähtede järjekord on oluline, ainult kahte viimast võib omavahel vahetada. Igale ruunile vastab kindel iseloomujoon, värvus, vääriskivi ja loodusnähtus. Ruunide kombinatsioone kasutati loitsimisel. Kirjeldus: Palu osalejatel mõelda mingi eesmärgi... Loe edasi
 • Soojendus
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Sidrunid

See on „jäälõhkumise“ harjutus, mis tutvustab individuaalseid erinevusi. Seda võib kasutada sissejuhatuseks stereotüüpe, erinevusi ja võrdseid võimalusi käsitletavatele teemadele. Kirjeldus: 1. Andke igale grupi liikmele üks sidrun. 2. Paluge kõigil oma sidrunit lähemalt uurida, otsida erilisi tundemärke ja kompida sidruni koort. 3. Julgustage kõiki oma sidrunile nime panema, et neid isikupärasemaks teha. 4. Andke eelnevateks... Loe edasi
 • Soojendus
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Järeldused

  Enamus inimesi tunneb selle mängu üht või teist varianti, seepärast on sellega hea grupitööd alustada. Teil pole vaja liiga palju sissejuhatuseks selgitada. Ka tulemused on väga selged ja seetõttu on see tõhus debati alustamise viis. Harjutus aitab tekitada arutelu selle ümber, kuidas täiskasvanud noori näevad. Kirjeldus: 1. Paluge inimestel moodustada ring ja seista näoga... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Väiteharjutus

Selles harjutuses lähenetakse rasketele teemadele huvitaval viisil. See julgustab inimesi teemadele kriitiliselt lähenema, erinevaid seisukohti ära kuulama ja oma arvamust kujundama. Kirjeldus: 1. Jagage ruum nööri abil kaheks osaks, tähistades ühe poole „jah” või „nõus” ja teise poole „ei” või „ei ole nõus”. 2. Andke igale osalejale paber ja paluge neil sinna kirjutada üks väide... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Ettekujutus vähemate võimalustega noortest

See harjutus peaks olema lõõgastus, näiteks päeva lõpus või pärast lõunat. Sobib näiteks koolituse esimese päeva lõppu. Eesmärgiks on anda põgus ülevaade noorte sotsiaalse tõrjutuse erinevatest kontseptsioonidest läbi mängu ja veelgi enam anda tunda, mida tähendab üksteise sõnavara tundmaõppimine läbi teatri. Kirjeldus: Harjutuses kasutatakse lihtsaid teatrivõtteid. Inimesed, kes ei taha näidelda, saavad tegevust toetada ka... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 2hmin

Tunnete puu

Lisaja: Kristi Jüristo  Joonista suurele paberile lehtpuu kujutis, eristades erinevatel tasanditel suuremad oksad. Puu külge võid joonistada näiteks redeli, kiige, köie vmt, puu ümber aga mingid looduslikud (nt kivi, põõsas, lilled) või tehislikud elemendid (nt prügikast, pink, lambipost). Koolituse lõpus või ainult ühe koolituspäeva tagasisidena, tee koolituse kokkuvõte või palu osalejatel mõelda koolitusele tagasi ning... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 5min

Inimeste vajaduste pusle

See harjutus aitab inimestel mõista, et see, mida nemad oluliseks peavad, ei pruugi teiste jaoks oluline olla. Samas paneb see harjutus mõtlema tõsiasja üle, et meil kõigil on samad põhilised inimõigused. Kirjeldus: 1. Andke igale osalejale paberileht ja paluge joonistada iseenda kontuurid. (paberile võib pikali heita ja lasta teistel enda kontuurid joonistada). Lõigake joonistused välja.... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 45min

Derdialased

See on kahe kultuuri kohtumise simulatsioon. Leidke võti võõrale kultuurilisele käitumisele, analüüsige võõra kultuuriga kohtumise mõjusid. Kirjeldus: 1. Sõltuvalt grupi suurusest paluge 4–8 inimesel mängida inseneride meeskonda, kes õpetavad derdialastele, kuidas silda ehitada. Nad saavad inseneride instruktsioonid ja viiakse eraldi ruumi. 2. Ülejäänud grupp on derdialased. Nemad saavad derdialaste juhtnöörid. Kui teil on liiga palju... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

Suhted vähemusi esindavate organisatsioonide vahel

Antud meetod uurib osalejate kogemusi, arutleb sallivuse piiride üle, käsitleb suhteid erinevate vähemustega, diskrimineerimist, solidaarsuse edendamist. Kirjeldus: Olukord Noort homoseksuaalset meest teie linnas on pärast südaööd, kui ta väljus geide ööklubist, rünnanud vägivaldsete noorukite grupp. Ta on raskelt vigastatud ja asub praegu haiglas. Pärast seda juhtumit kirjutab teie linna homoseksuaalide ühendus kirja erinevatele vähemusi esindavatele... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min