Õpimeetodite andmebaasist leiad erinevad meetodid, mis sobivad:
 • tutvumiseks ja üksteise tundmaõppimiseks
 • erinevatesse teemadesse sissejuhatuse tegemiseks ning õppimislainele häälestumiseks
 • erinevate teemade käsitlemiseks õpiprotsessi raames
 • refleksiooniks ning eneseanalüüsiks
 • tagasisideks ja hindamiseks.
Samuti on sul alljärgneva filtri abil võimalik meetodeid otsida erinevate tunnuste alusel.

9 punkti probleem

Lihtne ja kiire harjutus meie mõtlemise raamidele osutamiseks. Kirjeldus: Jagage joonised osalejatele laiali, üks joonis inimese kohta. Paluge osalejatel üksinda töötada ja ühendada üheksa punkti nelja sirgjoonega, ilma pliiatsit paberilt tõstmata. (Nad võivad pliiatsi paberilt tõsta alles pärast nelja (ühendatud) sirgjoone tõmbamist.) Mõne aja pärast küsige, kas keegi on lahenduse leidnud, ja vaadake, kuidas nad... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • kuni
 • 5min

Munaharjutus

Kuidas võib muna püüdmine osutuda kultuuridevaheliseks pingutuseks. Kirjeldus: 1 Valmistage ette ruumid, kus väikesed grupid (4–5) tööle hakkavad. Iga väikese grupi jaoks siduge nöör ümber toore muna ja riputage see lakke, umbes 1,75–2 m kõrgusele põrandast. Ärge mähkige muna liiga sisse, sest kui see põrandale kukub, peab see saama puruneda… Iga väikese grupi jaoks pange... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

Tegelaskuju loomine

Noored teadvustavad rohkem noortekultuuri mõju konkreetsele teemale ja kuidas seda teemat võivad mõista ja mõjutada teised ühiskonnaliikmed. Kirjeldus: Pange taustaks mängima hetkel populaarne edetabelite muusika, et tekitada laupäevaõhtust meeleolu/õhkkonda. Joonistage pabertahvlile inimese kontuur (soo tunnusteta). Seda tehes paluge osalejatel silmad sulgeda ja lasta end muusikast kaasa haarata. Selgitage edasist harjutuse käiku ja seda, et koos... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min

Kelle käes on patareid?

Läbirääkimiste ja vastastikuse sõltuvuse teemaline harjutus. Kirjeldus: Võtke taskulambid koost lahti ja pange sama tüüpi detailid ühte konteinerisse (näit. kõik pirnid ühte konteinerisse, kõik patareid teise jne). Jagage grupp väiksemateks gruppideks ja andke igale grupile üks konteiner. Selgitage grupile ülesannet: nende ülesandeks on panna kokku terviklik töötav süsteem. Grupid peavad meeskonnana koostööd tegema, tehes enne... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 1hmin

Kommunikatsioonipuu

Meetod, mida võib teiste meetoditega kombineerida lõpliku analüüsi käigus. Seda võib kasutada ka ettevõtmise läbivaks analüüsiks. Kirjeldus: Osalejad lähevad üksteise järel ruumi, kus asub joonistatud analüüsipuu ja joonistavad igale puuoksale ühe lehe vastavalt värviskaalale, mis illustreerib nende rahuolu või rahulolematuse taset tegevustega. Seejärel tulevad osalejad tagasi esimesse ruumi ja ootavad harjutuse lõppu. Kui puu on... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min

Kultuurilaboratoorium

Koolitusel, töölaagris, noorsoovahetusel või seminaril võib arutelu objektiks olla “kultuuridevaheline õppimine” – antud juhul on õppimise objektiks osalejad ise ja nende vastastikune toime. Kirjeldus: 1 Koolitaja tutvustab meetodit, selgitades, et kõik inimesed antud ruumis on kultuuriteadlased või antropoloogid. Nende ülesanne on uurida kõigi osalejate kultuurilist käitumist. 2 Arutlege, milliseid elemente osalejad soovivad vaadelda. Soovitatavad teemad... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

WWW

Ülemaailmne võrk (ehk World Wide Web, WWW) ühendab maailma mitmel moel. “Ülemaailmne tõrjumiste võrk” toob (kogu grupis tehtava harjutusena) esile tõrjumise erinevad põhjused. See muudab vastastikused sõltuvused ja seosed konkreetsete näidete alusel nähtavaks. Kultuuridevahelise õppimise mõjude ulatuslikum käsitlus! Kirjeldus: 1) Joonistage põrandale (või moodustage köiega) kolm paralleelset joont piisava vahemaaga nende vahel, märkides need kolme... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin

Grupiga läbi paberi

Meetod, mis sobib grupitöö ülesandena, aga hästi ka illustreerimaks, et kõik on võimalik, isegi kui esmapilgul tundub see võimatuna Kirjeldus: Grupile antakse A4 paber ja käärid ning ülesandeks sellest ühiselt füüsilist kontakti säilitades läbi minna. Üks paberi lõikamise lahendustest on lisatud manusena, kust on siis võimalik nt käest kinni hoides läbi astuda. Vahendid: A4 paber... Loe edasi
 • Soojendus
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 1min

Kultuuridevahelised ülestunnistused

“Kultuuridevaheline” olla on nii lihtne ja samas nii keeruline. See on hämmastav, mida me endi kohta avastame, kui kuulame teiste inimeste kogemusi. “Juhendatud mõtiskluse” katse. Kirjeldus: 1) Palume “pealtnägijatel” (osalejate hulgast või väljastpoolt) jagada mingit oma kogemust, mis on seotud kultuuridevahelise õppimisega (erinevate etniliste gruppide kooseksisteerimine; vähemusse kuulumise taust; keegi, kes töötab välismaalaste lõimimise või... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 2hmin

Suur võimumäng

See mäng on kohandatud Augusto Boal’i (1985) raamatust “Theatre of the oppressed”. See on sõnadeta mäng, mis uurib võimu mõju ühiskonnale, eriti kultuuride ja kogukondade võrdluses. Kirjeldus: 1) Paluge grupil ringis põrandale istuda, esemed juhuslikult osalejate keskele paigutatud. 2) Rääkige grupile mängu sisust ja eesmärgist. Selgitage grupile ülesannet. Ülesandeks on esemed niimoodi paigutada, et üks... Loe edasi
 • Teema käsitlemine
 • inimest
 • 25+
 • kuni
 • 2hmin