Kutse arenguprogrammi “Youth discovering Erasmus+”

15.01.2018

Hea kohaliku kogukonna noorsootöö edendaja!

Arenguprogrammi „Youth discovering Erasmus+“ eesmärgiks on toetada kohalikes kogukondades noortega tegelevate organisatsioonide ja asutuste võimekust noorte kaasamiseks noorsootöösse ning pakkuda võimalust osaleda rahvusvahelises noorsootöös läbi programmi Erasmus+.

Arenguprogramm on sündinud koostöös SA Archimedese noorteagentuuri ja Sloveenia, Portugali, Belgia, Tšehhi ja Rumeenia Erasmus+ programmi riiklike agentuuridega. Programmi raames läbi viidavad Erasmus+ info, nõustamise ja koolitustegevused lähtuvad noorte ja kohaliku noorsootöö arenguvajadustest. Programmiga on oodatud liituma eelkõige organisatsioonid ja asutused, kes on rahvusvahelise koostöö tee alguses ehk siis me ei oota liitujatelt eelnevat kogemust Erasmus+ programmiga.

Arenguprogrammi tegevused:

  1. Kohalikud infoseminarid ja kohtumised vastavalt piirkonna arenguvajadustele – kuni detsember 2018.
  2. Rahvusvaheline ERASMUS+ programmi töötuba „International project LAB“ 13. – 16. märtsil, Eestis, kus osalevad noorsootöö edendajad partnerriikidest (kokku üle 50 osaleja).
  3. Vajadusel võimaldame nõustajate toe oma Erasmus+ projekti idee arendamiseks ja ellu viimiseks jooksvalt kuni taotluse esitamiseni.

Arenguprogrammi esimeseks etapiks olevate kohalike infoseminaride ja koolituste eesmärgiks on tutvustada osalejatele Erasmus+ programmi võimalusi ja valmistada neid ette rahvusvaheliseks projektilaboriks Eestis, kus ollakse juba nõu ja jõuga abiks partnersuhete arendamisel ning koostööprojektide loomisel ja elluviimisel. Vajadusel toetab ka SA Archimedes noorteagentuur konsultatsioonidega, et aidata osalejaid oma projektitaotlustega aga ka selle rakendamisel ja hindamisel, eeldusel, et projekt on heaks kiidetud.

Kui teie organisatsioonil on olemas noored, kellega võiks astuda esimesi samme rahvusvahelise koostöö suunas Erasmus+ projektide raames aj sooviks seda teha toetatud moel, siis olete oodatud liituma programmiga. Liitumiseks registreeri end SIIN hiljemalt 26.01.2018. Esimene kohtumine on planeeritud 15.02.

Küsimuste korral kontakteeruge julgesti Kai Rakuga, e-mail: kai.raku@archimedes.ee

 

 

Skip to toolbar