Õpimaterjalid

Eestis, Euroopas ja mujal maailmas on antud välja hulgaliselt õpimaterjale, mis toetavad noorsootöötajat pädevuse arendamisel ja käsitlevad noortevaldkonnas olulisi teemasid. Õpimaterjalide kategooriate aluseks on võetud rahvusvaheliselt tegutseva noorsootöötaja pädevusmudel.

Becoming a Youth Worker – Reflections from the Forum

Raportid

Tool kit for youth workers working with young migrants, refugees and asylum seekers

Õpikud ja käsiraamatud

Käsiraamat erivajadustega inimeste kaasamisest Erasmus+ ja ESK projektidesse

Õpikud ja käsiraamatud

Lühike kaasamise teejuhis projektitegijatele

Raportid

Kultuurilise mitmekesisuse videod

Õpikud ja käsiraamatud

Inimõiguste hariduse käsiraamatud

Õpikud ja käsiraamatud

Võtmepädevuste videod

Õpikud ja käsiraamatud

Inimõiguste hariduse töölehed

Õpikud ja käsiraamatud

Inimõiguste hariduse mängud ja teater

Õpikud ja käsiraamatud

ESF koolitusprogrammi „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ koolituste mõju-uuring LÕPPARUANNE

Uuringud

ESF koolitusprogrammi „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ koolituste mõju-uuring LÜHIKOKKUVÕTE

Uuringud

T-Kit nr 13: jätkusuutlikkus ja noorsootöö

Õpikud ja käsiraamatud

T-Kit nr 7: Euroopa kodanikuks olemine noorsootöös

Õpikud ja käsiraamatud

Noorsootöö õpik, RUS

Õpikud ja käsiraamatud

Noorsootöö õpik, EST

Õpikud ja käsiraamatud

Noorsootöö kvaliteedi käsiraamat

Õpikud ja käsiraamatud

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna teoorias“, RUS

Õpikud ja käsiraamatud

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna teoorias“, EST

Õpikud ja käsiraamatud

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna praktikas“, RUS

Õpikud ja käsiraamatud

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna praktikas“, EST

Õpikud ja käsiraamatud

T-Kit nr 3: projektijuhtimine

Õpikud ja käsiraamatud

T-Kit nr 1: organisatsiooni juhtimine

Õpikud ja käsiraamatud

Enesehindamise käsiraamat noorteühendustele

Õpikud ja käsiraamatud

T-Kit nr 6: koolitamise alused

Õpikud ja käsiraamatud

Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel

Õpikud ja käsiraamatud

Arenguprogrammi “Oskuslik abistaja” raport

Raportid

Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work

Uuringud

T-Kit nr 5: rahvusvaheline vabatahtlik teenistus

Õpikud ja käsiraamatud

T-Kit nr 4: kultuuridevaheline õppimine

Õpikud ja käsiraamatud

MEIS „Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas“

Õpikud ja käsiraamatud

Rahvusvahelise noorsootöö mõttevihik

Raportid

Multikultuurse hariduse juhend

Õpikud ja käsiraamatud

Hüppasin ellu tundmatu kohas

Brošüürid

T-Kit nr 8: sotsiaalne kaasatus

Õpikud ja käsiraamatud

Käsiraamat “Noorsootööst ja noorte tööhõivest”

Õpikud ja käsiraamatud

Aktiivselt õppimine:kuidas õppida ja õpetada noorsootöös?!

Raportid

Noorsootöö po-russki

Raportid

Avastame geeniused: Karjäärinõustamise võimalikkusest noorsootöös

Raportid

Aktiivõppe meetodid looduse ja tehnika valdkondades

Raportid

Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused

Uuringud

ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames 2008-2013 noorsootöö kutsealal tegutsevatele inimestele pakutavate koolituste tulemuste kvaliteedi uuring

Uuringud

Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüs

Uuringud

Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring

Uuringud

Programmi HUKK-AP kogumik ENG

Raportid

Õitsev noorsootöö majanduslanguses

Raportid

Käsiraamat Noortepassi avastades

Õpikud ja käsiraamatud

KOMA ehk Koolitaja enesearengu mapp

Õpikud ja käsiraamatud

Koolitusprojekt Tulen turule

Raportid

Õppetegevuse hindamine noorsootöös

Õpikud ja käsiraamatud

Käsiraamat noortegruppidega töötamiseks, RUS

Õpikud ja käsiraamatud

Käsiraamat noortegruppidega töötamiseks, ENG

Õpikud ja käsiraamatud

Kogumik “Developing Digital Youth Work”

Õpikud ja käsiraamatud

Aktiivõppe meetodid noorsootöös

Raportid

Kuidas toetada noori, iseennast ja kolleege enesearengu teekonnal?

Raportid

Loomisel… kodanik, noored ja Euroopa

Õpikud ja käsiraamatud

Mitmekesisus noorsootöös

Raportid

ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” / Programmi Euroopa noored koolitustegevuse mitteformaalse õppimise pädevuskoolituse koolitusraport

Raportid

Omaealiste koolitus

Raportid

Mitmekesisus noorsootöös – andekas, kas siin on veel ruumi? Koolitusraport

Raportid

Inclusion A to Z

Õpikud ja käsiraamatud

“Kaasatus. Avatus. Sallivus”. Käsiraamat noortega töötavatele inimestele

Õpikud ja käsiraamatud

Käsiraamat “Noorte mõistmine”

Õpikud ja käsiraamatud

Kaasava noorsootöö käsiraamat

Õpikud ja käsiraamatud

Arenguprogrammi “Oskuslik abistaja” raport

Raportid

Projektinõustamise käsiraamat

Õpikud ja käsiraamatud

Inimõigused noorsootöös

Raportid

Maailmaharidus noorsootöös

Raportid

Kolme päevaga heaks kodanikuks

Raportid

Konverents „Noored tulevikus“ 27.- 28. novembril 2012

Raportid

Skip to toolbar