Koos noortega

Noorsootöö üks aluspõhimõtteid on koostöö noortega. Noorsootööd tuleb teha, võttes arvesse noorte vajadusi ja soove ning noori tegevuste planeerimisse, teostamisse ja hindamisse kaasates. Lisaks on oluline pakkuda noorele tuge, kuidas tegevuste käigus õpitut analüüsida ja nt õpingutes või töös arvesse võtta.

Noorte osalus ja kaasamine

Noorsootöö üks alustala on koostöö noortega. Noorsootööd tuleb teha, võttes arvesse noorte vajadusi ja soove ning noori tegevuste planeerimisse, teostamisse ja hindamisse kaasates.

Mitteformaalne õppimine

Mitteformaalne õpe on see, mis leiab aset väljapool formaalharidust ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada.

Skip to toolbar