Kutse-eetika

Noorsootöötaja elukutse eeldab pühendunud ja professionaalseid töötajaid, kes rakendavad oma töös väärtuseid.

 

Eetika puudutab seda, mida me teeme, kuidas teeme või miks midagi tegemata jätame, aga ka seda, kes me oleme ja mida me väärtustame. Kui eetika keskne küsimus on “kuidas peab elama?”, siis kutse-eetika on praktiline eetika, mis tegeleb väärtusküsimustega ühe elukutse raames ehk eetika keskse küsimuse võib siin sõnastada: „kuidas peab töötama?“

 

Kutse-eetika olemasolu iseenesest ei taga veel eetilist noorsootööd. Kutse-eetika ei ole retseptiraamat, kus igaks tööalaseks juhtumiks kiirelt lahenduse leiaks, vaid väärtusraam, milles oma tööd ning esilekerkivaid dilemmasid mõtestama ja analüüsima asuda. Kindlam ja ilmselt ka julgem on seda teha koos teiste erialakogukonna liikmetega – partnerlus, koostöö, teadlikkus iseendast ja oma tööalastest piiridest ning professionaalne enesehoidmine – on noorsootöötaja elukutse lahutamatud osad.

Noorsootöö kutse-eetikas korduvad järgmised väärtused ja põhimõtted:

Noorest lähtumine
Sotsiaalse konteksti arvestamine
Võrdsus/võrdõiguslikkus/võrdne kohtlemine
Võimestamine
Hoolivus
Konfidentsiaalsus
Partnerlus ja koostöö
Teadlikkus iseendast
Piiride teadmine
Professionaalne enesehoidmine – Avatus ja ausus

Hea noorsootöö mõõdupuu – kontrollküsimused oma töö mõtestamiseks:

1. Kas noorsootöö keskkond on avatud kõigile noortele ja noorte osalemine on vabatahtlik?

2. Kas noorsootöö püüab tasakaalustada täiskasvanute ja noorte vahel valitsevat võimusuhet noorte kasuks?

3. Kas noori nähakse noorsootöös noortena (omaette isiksustena) või täiskasvanute kleebitud siltide kaudu (näiteks „vähemate võimalustega“, „riskiohus“ jne)?

4. Kas noorsootöö saab alguse sealt, kus noored oma ootuste ja vajadustega parajasti on, sh arvestades ka nende vajadust lihtsalt olla ja kohtuda sõpradega?

5. Kas fookus on noorel inimesel kui indiviidil?

6. Kas noorsootöö on lugupidav noore ja tähelepanelik tema sõpruskonna suhtes?

7. Kas noorsootöö on lugupidav ja tähelepanelik noore laiema kogukonna ja tema kultuurilise identiteedi suhtes ning toetab noort selle tugevdamisel, kui see on noore soov?

8. Kas noorsootöö vaatab kaugemale kui sinna, kus noor praegu on, ja otsib võimalusi noore potentsiaali arendamiseks?

9. Kas noorsootöös tuntakse huvi selle vastu, mida noor tunneb, läbi elab, teab ja suudab?

Skip to toolbar