Noorsootöö

Mis on noorsootöö?

Noorsootöö peamine eesmärk on pakkuda noortele võimalusi oma tuleviku kujundamiseks. See on keskkond, kus noored arenevad individuaalselt ja sotsiaalselt ning kasvatavad kodanikuaktiivsust. Noorsootööd tehakse noortega koos, noorte jaoks ja seda teevad ka noored ise. See on väärtuspõhine, noortekeskne ja põhineb noorte vabal osalusel ja huvil. Noorsootöö tegeleb ühtlasi noorte kohaga ühiskonnas ja avalikus sfääris ning võtab seejuures arvesse noorte huve. Selle käigus püütakse mõjutada ühiskonda, poliitikat ja võimusuhteid, eriti juhul, kui noored on ebasoodsas olukorras, tõrjutud või otsustamisest kõrvale jäetud. Loe edasi…

Kes on noorsootöötaja?

Noorsootöötaja võimestab ja juhendab noort oma elu ja ühiskonnas toimuva üle kriitiliselt/analüüsivalt arutlema ning toetab teda tema elutee kavandamisel, mõtestamisel, aga ka ühiskonnaelus osalemisel, muutuste algatamisel ja elluviimisel. Samas on noorsootöötaja roll olla eeskuju ja juhendaja, toetades noort kindlate eluetappide läbimisel, ühiskonnanormide mõtestamisel ja omaksvõtmisel, otsides ja toetades leidma neid ressursse nii noorest endast endas kui ka väljastpoolt. Loe edasi…

Kutse-eetika

Noorsootöötaja elukutse eeldab pühendunud ja professionaalseid töötajaid, kes rakendavad oma töös väärtuseid.

Noortepoliitika

Eesti noortepoliitikat tuuakse Euroopas esile kui läbimõeldud lähenemist, mis põhineb strateegiliselt planeeritud ja teadlikult elluviidud tegevuskavale.

Rahvusvaheline noorsootöö

Rahvusvaheline noorsootöö on tähtis üha enam multikultuurseks muutuvas ühiskonnas, sest see aitab noortel ja noorsootöötajatel erinevaid kultuure isikliku kogemuse kaudu avastada ja mõista.

Rahvusvaheline koostöö

Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse riiklikud agentuurid viivad noortevaldkonna arendamiseks ja kohaliku ning rahvusvahelise koostöövõrgustiku laiendamiseks ning võimestamiseks ellu strateegilisi koostöötegevusi.

Skip to toolbar