Õpimeetodite andmebaasist leiad erinevaid meetodeid, mida kasutada mitteformaalse õppimise toetamiseks igapäevatöös noortega või erinevate koolitustegevuste raames.

Derdialased

See on kahe kultuuri kohtumise simulatsioon. Leidke võti võõrale kultuurilisele käitumisele, analüüsige võõra kultuuriga kohtumise mõjusid.

Ahvid ja banaanid

Mõjus lugu, avamaks vestlust kultuuride, ühiskonna ja normide teemal.

Abigail

Arutelu armastusloo üle: kes on halvim, kes on parim?

Unenäopüüdja valmistamine

Vahest tuleb ette olukordi, kus teema edastamiseks sobib kõige paremini loeng või juhitud vestlus, kus osalejad peavad ainult kuulama. Et sellist vestlust muuta huvitavamaks ja meeldejäävamaks, võib teha erinevaid käelisi tegevusi, mis ei vaja erilist keskendumist ja on rutiinsed.

9 punkti probleem

Lihtne ja kiire harjutus meie mõtlemise raamidele osutamiseks.

Grupiga läbi paberi

Meetod, mis sobib grupitöö ülesandena, aga hästi ka illustreerimaks, et kõik on võimalik, isegi kui esmapilgul tundub see võimatuna.

Termomeeter

“Rühmasisese temperatuuri kraadimise” meetod.

Spidomeeter

Spidomeeter võimaldab osalejatel väljendada, kuidas tegevuse rütm neile tundub, ning seda saab kasutada pideva (igapäevase) hindamismeetodina.

Nukud puul

Seda meetodit võib kasutada väiksemates või suuremates rühmades päevalõpu ülevaate ja ka lõppülevaate tegemiseks.

Hindav uuring

Hindav uuring on kõige väärtuslikum meetod selleks, et tunnustada erinevate kultuuride väärtushinnanguid. Hindavat uuringut kasutatakse ühiskonna olulisuse ja väärtushinnangute taasseostamiseks, eriti juhul, kui on täheldada erinevate kultuuride vahelist usaldamatust.

ICL

Rollimäng, mille raames saab reflekteerida nii end kui ka grupiliikmeid.

Isiklik logiraamat

Koolituse käigus vajame aega ja ruumi oma mõtete analüüsimiseks, kogemuse mõtestamiseks ja ideede kirjapanemiseks. Isiklik logiraamat toetab õppijat tema arengu mitmekülgsel teekonnal. See on “töövihik”, kuhu õppija saab tema jaoks olulisi mõtteid kirja panna.

Kaheliini tagasiside

Harjutuse käigus saavad osalejad arutleda ja käsitleda soovitud teemat.

Kas väärtushinnangutega saab kaubelda?

Harjutus väärtushinnangute vahetamiseks ja nende üle läbirääkimiste pidamiseks.

Kolmnurgad

Mõjus ja näitlik viis iseloomustamaks koostööd.

Kultuurieksperdid

Miljon miksi

“Miljon miksi” on hea meetod dünaamiliselt osalejateni tuua vajalik info vabatahtliku teenistuse kohta ning samas ka juba saadud kogemused läbisegi.

Nina nuuskamine Mongoolia moodi

Ülesande käigus saab arutleda kultuuridevaheliste konfliktide tekkimist ja võimalikke lahendusi.

Pall mööda renni

Hea meetod koostöö käsitlemiseks.

Palu ja paku

Ülesanne annab ülevaate jagamisest ja andmisest ning paneb arutlema nende kahe tegevuse üle.

Piktogrammiralli

Tegemist on a(tra)ktiivse ajurünnakumeetodiga, mille abil on võimalik kaardistada erinevaid probleeme, küsimusi, mis projekti elluviimisel võivad tekkida.

Päevalehe esikülg

Ülesanne annab võimaluse tutvuda erinevate riikide hetkeolukorraga ja võrrelda erinevaid reaalsusi.

Tikutopsi tagasiside

Meetod mõjub sümboolse päeva lõpetamise rituaalina ning loob tagasisideringis hea atmosfääri.

Kollaaž

Kollaaž on hea harjutus, mida saab kasutada osalejatega, kellel on ennast raske suuliselt väljendada ja kellel joonistamine ei tule hästi välja.

Dispuut

Dispuut sobib hästi kahe vastandliku seisukoha lahtimõtestamiseks, kusjuures on ette teada, et nö õiget vastust pole sellele küsimusele olemas. Dispuut kujuneb sobiliku teemavaliku korral sageli haaravaks, tempokaks ja emotsionaalseks.

Eesti riik, inimesed ja kultuur kohalike päevalehtede põhjal

Hea ülesanne eesti keelde ja kultuuri sissejuhatuse tegemiseks.

Head mõtted sünnivad kohvikus – maailmakohvikus

Maailmakohvik (world café) on lihtne viis tuua kokku inimesi, et arutleda neile oluliste teemade ja küsimuste üle luues sellega ühist teadmist. Kohviku toimimise eelduseks on, et inimesed soovivad rääkida ja oma mõtteid jagada sellest, mis neile korda läheb. Maailmakohviku läbiv idee on, et ühistes vestlustes, liikudes ühest lauast teise, sünnivad head mõtted ja uued ideed.

Sõrmuse otsimine nöörilt

Hea harjutus tähelepanu testimiseks.

Imiteeri valet

Mäng, mis aitab teineteist märgata ja harjutada tähelepanu.

Kehtestav tool

Harjutus aitab analüüsida, kelle õigustele ja ka kommunikatsiooni erinevatele vormidele.

Mis on kõige alus?

Harjutus käsitleb kitsamalt noortevolikogu tegutsemist, kuid laiemalt ka üldist arutelukultuuri.

Pime kujur

Harjutus annab esmase võimaluse omavaheliseks kontaktiks.

Priimuse kokkupanek

Hea harjutus illustreerimaks probleemide lahendamist meeskonnaga, tundmatutes olukordades.

Duell

Lihtsate reeglitega energiaharjutus.

Leia käsi

Lihtne harjutus paaride moodustamiseks.

Kass ja hiired

Tegemist on kiire ja lõbusa energiat tekitava meetodiga, mis nõuab osalejatelt ka pisut reaktsioonikiirust.

GRRR – FUTT – PÕMM!

Millegi leelotamine, mis tundub tähendusetu, võib osutuda huvitavaks väljakutseks. Samuti võib olla huvitav mõtelda, mida see võiks tähendada…

Suur võimumäng

Antud meetod uurib osalejate kogemusi, arutleb sallivuse piiride üle, käsitleb suhteid erinevate vähemustega, diskrimineerimist, solidaarsuse edendamist.

Kultuuridevahelised ülestunnistused

“Kultuuridevaheline” olla on nii lihtne ja samas nii keeruline. See on hämmastav, mida me endi kohta avastame, kui kuulame teiste inimeste kogemusi.

Kultuurilaboratoorium

Koolitusel, töölaagris, noorsoovahetusel või seminaril võib arutelu objektiks olla “kultuuridevaheline õppimine” – antud juhul on õppimise objektiks osalejad ise ja nende vastastikune toime.

Munaharjutus

Ülesanne sellest, kuidas võib muna püüdmine osutuda kultuuridevaheliseks pingutuseks.

Ettekujutus vähemate võimalustega noortest

See harjutus peaks olema lõõgastus, näiteks päeva lõpus või pärastlõunal. Eesmärgiks on anda põgus ülevaade noorte sotsiaalse tõrjutuse erinevatest kontseptsioonidest läbi mängu ja veelgi enam anda tunda, mida tähendab üksteise sõnavara tundmaõppimine läbi teatri.

Kuulsuste pidusöök

Tegemist on harjutusega, mis võimaldab tagasi mõelda toimunud koolitusele, seda mõtestada ja üles leida olulisim grupis töötades.

Minu peegelpilt

Enesejälgimise ja -teadlikkuse tõstmise harjutus. Üleskutse osalejatele jälgida endid, oma käitumist ja reageeringuid teatud teemade suhtes.

Valgusfoor

Valgusfoor on värvikas ja lihtne meetod käimasolevate projektide ja tegevuste analüüsiks.

Matemaatikateemaline meeskonnatöö mäng “Vibliku teekond”

Tegemist on põneva koostöömänguga, mis paistab silma oma uudsuse ja matemaatikalembuse poolest.

Projektijuhtimise lauamäng

Lauamäng noortele, mis visualiseerib projekti juhtimise erinevaid etappe.

Lipdub

Lipdub on mingi populaarse laulu põhjal tehtud koreograafia, mis liigub ühe kaameravõttega läbi mingi hoone ning kus kogu kaamera liikumise ajal siis erinevad inimgrupid teevad liigutusi ning maigutavad suud loo sõnade järgi kaasa.

Partneri peegeldus

Meetod sobib kasutamiseks koolituse kestel kahe mooduli vahel tagasiside andmiseks ning üleminekuks uuele teemale.

Kultuuri reportereid

Meetod sobib hästi kohaliku kultuuri analüüsimiseks.

Tulevikuvisiooni loomine

Tulevikuvisiooni loomine on harjutus, mis võimaldab osalejal mõelda ning kirja panna oma nägemus tulevikust.

Anna edasi

Lihtne viis toetamaks osalejate esmast kontakti teineteisega.

I’m like a ping-pong ball

Hea jäälõhkuja, mis loob ka mõnusa energia.

Jooksu pealt tervitamine

Mõnus mäng teineteise märkamiseks ja esmase kontakti loomiseks.

Blip & Blop

Lihtne viis loomaks esmast kontakti ja harjutada osalejate tähelepanu.

Pimesi numbrite loendamine

Harjutuse olulisim osa on grupi tunnetamine.

Kosmose prügi

Usaldus ruudus

Harjutus, mis toetab osalejate tunnetuslikkust.

Kas sa oled minu sõber?

Mängus harjutatakse tähelepanu ja grupi märkamist.

Avatud meeltega gruppidesse

Tegemist on ühe võimalusega, kuidas õppijaid gruppidesse jagada nõnda, et kasutusel oleks meel, mida me tavalises õppimiskeskkonnas üsna vähe kasutame – lõhn.

Leia tool

Lõbus soojendusharjutus, mis aitab grupiga kontakti luua ja tähelepanu hoida.

3 püsti

Grupi ülesanne on nö ellujäämine uuel planeedil, ilma, et omavahel verbaalselt suheldaks.

Numbrid ja nimi

Ülesande raames saab ühiselt tutvuda grupi liikmetega.

Numbrid aja peale

Harjutus toetab meeskonnatöö algust ja arengut.

Pantomiimi kett

Tuttava meetodi edasiarendus.

Elevant

Elevandi joonistamise abil saab analüüsida, kes kuhu elevandi joonistas ning miks nad just nii joonistasid.

Nimeline koht

Minu uus mina

Ennast tutvustav harjutus, mis paneb kohe algusringis mõtlema muutuse üle endas teatud aja jooksul.

Vahukommid

See on üks viise demonstreerimaks, kuidas inimesed hakkavad koos tööle, kui on vaja kiiresti meeskond moodustada ja midagi ära teha.

Isiklik tegevusplaan (Personal Action Plan, PAP)

Isiklik tegevusplaan – lihtne viis, kuidas koostada täpne plaan tegevustest, mida soovite lähiajal ellu viia. Plaan annab võimaluse mõelda selgeks, mida soovite teha, kellele ja mida selleks vajate.

Eesti tundmise viktoriin

Viktoriin koosneb küsimustest Eesti/eestlaste kohta, andes valikvastused.

Eneseanalüüsi kohvik

Osalejad saavad võimaluse analüüsida erinevaid ja sarnaseid õpikogemusi, mis on omandatud koolitusel või seminaril.

Rescue 911

Väga klassikaline koostööharjutus, mis paneb iga liikme proovile, eeldab head kommunikatsiooni ja probleemilahendamise oskust ja koostööd.

Läbi lugude jutustamise oma tugevusteni

Tegemist on eneseanalüüsi harjutusega, mis võimaldab koos paarilisega analüüsida oma tugevusi ning erinevaid oskusi.

Elutee (Lifeline)

Visuaalne vahend eneseanalüüsiks, aitamaks osalejatel mõelda enda valikute, motivatsiooni, eelnevate kogemuste ja tausta üle.

Lauakombed ja puzzle

Meetod annab hea võimaluse analüüsida grupis toimuvaid protsesse, koostöö ja kaasamise põhimõtteid.

Tähestik

Mõne teema sissejuhatuseks, mõttearenduseks või arutelu elavdamiseks sobiv harjutus.

Juhendamisteemalne harjutus

Käesolev harjutus on hea sissejuhatus juhendamistemaatikasse.

Kuprik

Tegemist on lõbusa mugandusega kuulsast sillaehitamisharjutusest. Harjutuse käigus kogetakse erinevaid etappe, mis noorteprojektide käigus ette võivad tulla.

Euroopa Kodanik

Hea võimalus tekitada isiklikumat ja lähedasemat sidet Euroopa kodanikuks olemisega.

Noorte osaluse ristsõna

Harjutus aitab üht programmi Erasmus+ väärtust kaasavamalt ja aktiivsemalt selgitada.

Poolt või vastu

Tegemist on väiteharjutusega, kus osalejad peavad juhendaja poolt esitatud väitele reageerima kas sellega nõustudes (JAH) või mitte nõustudes (EI).

Tagasiside mosaiik

Tegemist on meetodiga, mis sobib eneseanalüüsi vormiks pikemale koolitusele (3-10p) ja on hästi seotav Youthpassi loomise protsessiga.

Mõtete kaart

Mõttekaart (ingl. k. mind map) ehk märksõnaskeem on suurepärane strateegia olulise sõnavara ja põhiterminite õpetamiseks mistahes aines.

Kogemuste atlas

Tegemist on analüüsimeetodiga, mis võimaldab erinevaid tegevusi, situatsioone ja elusündmusi analüüsida.

Silmitsi identiteediga

See, kuidas me endid näeme, ei pruugi tingimata sarnaneda sellele, kuidas teised meid näevad: harjutus meie identiteedi (muutuvate) nägude kohta.

Kas sina näed, mida mina näen? Kas mina näen, mida sina näed?

Peale inimestevahelise empaatia tekke soodustamise võib meeskonnal ja osalejatel sellest energiaharjutusest olla abi oma õppimistegevuseks mitteametlikuma õhustiku loomisel.

Teadmised, oskused, hoiakud piltidel

Lihtne harjutus, mis aitab osalejatel eristada teadmisi, oskusi ning hoiakuid.

Head soovid seljale

Head soovid seljale on hea viis koolitusprogramm lõpetada positiivselt ja osalejaid innustavalt.

Peidetud kolmnurk (The hidden triangle)

Ülesanne annab võimaluse käsitleda koostööd läbi praktilise harjutuse.

Leia nööri teine ots

Harjutus aitab kiirelt moodustada paare.

Pime jalgapall

Hea viis käsitleda koostööd ja usaldust.

Portree intervjuu

Teineteise paremaks tundma õppimiseks intervjueerivad osalejad teineteist paarides.

Tiigri saba

Lõbus mäng, millega grupi omavahelist märkamist toetada.

Tänav ja puiestee

Hoogne mäng, millega testida grupi tähelepanelikkust.

Kuidas sa end tunned?

Hea viis hetkeolukorra reflekteerimiseks.

RÖH

Lõbus ja kiire harjutus tähelepanu äratamiseks.

Ajaloolised ja tuntud tegelased piltides

Grupid saavad järgemööda ükshaaval kanda oma kuulsaid inimesi ette, teised peavad ära arvama.

Karjane ja lambad

Tegevus on heaks sissejuhatuseks algatusteemalisele arutelule.

Telk kokku pimeduses

Tegemist on väga väljakutsuva meeskonnatööga, kust tulevad välja kõikide isikuomadused, tugevused jms.

Gruppidesse jagunemine värviliste paberiribade pikkuse järgi

Lihtne viis koolitusest osavõtjaid gruppidesse jaotada.

Meeskonna meeter

Harjutus sobib hästi meeskonna loomiseks või proovilepanekuks.

Lemmik riideese

Hea tutvumisharjutus, kus osalejatel palutakse mõelda, milline riideese neid kõige rohkem iseloomustab.

Nimi + hobi

Lithne viis õppida teineteist tundma läbi hobide.

Pallid kui sõnumid

Hea suhtlemist illustreeriv koostööharjutus.

Energiaring

Mõnus harjutus, mis võimaldab osalejatel üksteisega lähedasemaks saada.

Nimeristsõna

Hea harjutus omavaheliseks tutvumiseks.

Positsioneerimine teibil

Tegevuse jooksul saab kergelt kogu grupi meeleolu ülevaate.

Jutustavad kivid

Tegemist on harjutusega, mis aitab stimuleerida loovust ja pingeid maandada.

Mida saab teha markeriga?

Tegemist on loovust soodustava ajurünnakuga, mida võib kasutada ka mõne konkreetse teema avajaks, näitlikustades mitmekesisust ja võimaluste lõpmatust.

Nimi ja žest

Klassikaline ja mitmete meelest parim meetod nimede õppimiseks.

Kes ma olen ja kus on tõde?

Tegemist on lihtsa ja kerge tutvumismänguga.

Ringiratast tuttavaks

Tegemist on lihtsa harjutusega, kus osalejad saavad omavahel tuttavaks.

Põgenemine

Hea harjutus meeskonna liitmiseks.

Nimed teibil

Tegemist on hea vaheldusega tavapärasele nimesiltide tegemisele.

Kas sa oled kunagi…?

Tegemist on tuntud tutvumismängu Have you ever modifikatsiooniga.

Kass hiiresabaga

Lõbus meeskonnaloomise ja jäälõhkumise meetod.

Ajalehetorn

Et lasta fantaasial lennata, harjutada koostööd oma grupiliikmetega ning anda võimalus konkureerida teistega; saab kasutada edukalt ajalehti ja ajakirju, mida enam vaja ei lähe.

Küünarnuki tere

Kui tavaliselt tervitatakse kätt andes, siis meeleolu tõstmiseks võib ka palju lõbusamalt teineteist tervitada.

Mis on sinul kotis?

Tutvumiseks ja nimede meelde jätmiseks sobib hästi endast rääkimine läbi mõne eseme, mis inimest iseloomustab ja mis tal parasjagu kaasas on.

Noortepass

Tegemist on jäämurdmise/tutvumisharjutusega, mis sobib hästi suurde gruppi, kus inimesed ei tunne üksteist.

Inimbingo

See on hea meetod, kuidas saada osalejaid teiste grupis olevate inimeste kohta enam huvi tundma. Tuleb vaid anda kätte õiged küsimused, et vestlus ka peale meetodit edasi käiks.

Plaksuga vahetus

Lihtne, mõistust ergutav, koordinatsioonil põhinev energiaharjutus.

Jookse ringi

Sobilik jääsulatamiseks ning väikese elevuse tekitamiseks pausi ajal.

Karussell

Lihtne tutvumismäng, mis aitab osalejatel koolitusse sisse elada. Tuntud ka speed date nime all.

Paberist pugemine

Harjutus sobib kenasti lühikeseks sissejuhatuseks meeskonnatöö temaatikale.

Kellega läheksid Kristiinale külla?

Harjutus, mis sobib grupile, kes on natukene juba omavahel tuttavad. Aitab luua sisemist sidet inimeste vahel ning on eriti abistav, kui mõni grupiliige tunneb ennast tõrjutu või üksikuna.

60 sekundit = üks minut, või kas ikka on nii?

See energiaharjutus avab aja mõiste ja igaühe individuaalse suhte sellesse.

Harki-kull

Hea energiaharjutus, mis loob võimaluse esimeseks kontaktiks.

Evolutsiooni ring

Lihtne ja lõbus energiaharjutus/jäälõhkuja.

Padjaralli

Lõbus mäng, mida on eriti sümboolne läbi viia hommikul.

Karu-Konn-Mesilane

Harjutus, mis toob gruppi elevust ja energiat.

SMS

Hea kasutada päeva lõpetuseks tagasisideringiks või ka hoopis mingi kogemuse analüüsimise avapauguna, et tuleks välja osalejaile sellest kogemusest kõige olulisem.

Paadid merel

Mitmekülgne hindamismeetod programmi viimasel päeval, vahehindamiseks või igapäevaseks hindamiseks.

Jõgi

Jõgi on mitmekülgne hindamismeetod, mida võib kasutada programmi viimasel päeval, vahehindamiseks või igapäevaseks hindamistegevuseks.

Elav märklaud

Üheks tõhusaks päeva hindamise viisiks on elav märklaud, mille puhul osalejatel palutakse liikuda ruumis ringi vastavalt nende seisukohale programmi kohta etteloetavate väidete või muude hinnatavate aspektide kohta.

Fookusgrupid

Väga lihtsalt väljendades on fookusgrupp “grupp inimesi, kes on sarnaste omadustega ja räägivad neid ühendaval teemal”. Fookusgrupid on üheks tõhusaimaks kvalitatiivse ja interpersonaalse hindamise meetodiks. See, et nad on väikesed ja seal valitseb vaba õhkkond, võimaldab sügavat ja ausat hindamist.

Päevik

Meeskond annab osalejatele märkmiku (päeviku), millesse nad saavad märkida kogemused igast oma päevast projektitegevuse jooksul.

Kiri iseendale

“Kiri iseendale” on üks lihtsamaid, enim kasutatud ja tõhusamaid personaalse hindamise meetodeid. Meetodi abiga võib saada programmi mõju kohta huvitavaid ja põhjalikke tulemusi.

Kommunikatsioonipuu

Meetod, mida võib teiste meetoditega kombineerida lõpliku analüüsi käigus. Seda võib kasutada ka ettevõtmise läbivaks analüüsiks.

Kelle käes on patareid?

Läbirääkimiste ja vastastikuse sõltuvuse teemaline harjutus.

Tegelaskuju loomine

Noored teadvustavad rohkem noortekultuuri mõju konkreetsele teemale ja kuidas seda teemat võivad mõista ja mõjutada teised ühiskonnaliikmed.

Suhted vähemusi esindavate organisatsioonide vahel

Antud meetod uurib osalejate kogemusi, arutleb sallivuse piiride üle, käsitleb suhteid erinevate vähemustega, diskrimineerimist, solidaarsuse edendamist.

Inimeste vajaduste pusle

See harjutus aitab inimestel mõista, et see, mida nemad oluliseks peavad, ei pruugi teiste jaoks oluline olla. Samas paneb see harjutus mõtlema tõsiasja üle, et meil kõigil on samad põhilised inimõigused.

Järeldused

Enamus inimesi tunneb selle mängu üht või teist varianti, seepärast on sellega hea grupitööd alustada. Harjutus aitab tekitada arutelu selle ümber, kuidas täiskasvanud noori näevad.

Sidrunid

See on jäälõhkumise harjutus, mis tutvustab individuaalseid erinevusi.

Tunnete puu

Harjutus, mis annab võimaluse analüüsida grupidünaamikat.

Kadunud mõiste

Lihtne viis, et tekitada natuke elevust ja luua aktiivne algus edasiseks mõistete, teooria või muu taolise käsitlemiseks.

Hõmmm…

Põnev, turvatunnet proovile panev ja keskendumist nõudev jäälõhkuja.

Kas mahute ära?

Minimaalseid vahendeid nõudev ning grupitööd ja -tunnetust soodustav meetod.

Retseptiraamat

Tegemist on loovust soodustava ja koolituse kokkuvõtet toetava harjutusega.

Juhenda mind!

Meetod näitlikustamaks juhendamise ja koostöö põhitõdesid, seda eriti rahvusvahelises (keelebarjääriga) keskkonnas.

Mis värk on?

Harjutus, millega saada tagasisidet projekti kirjutamise eri etappide kohta.

Koostöö ja kommunikatsioon

Nagu ka harjutuse pealkiri ütleb, siis ülesanne toetab kooostöö ja kommunikatsiooni märkamist ja analüüsi.

Üks samm oma peas

Mängu eesmärgiks on panna inimesi mõtlema individuaalsete ja kultuuriliste eripärade üle.

Ühisosa

Tegemist hea harjutusega grupi tutvumiseks või nn jäälõhkumiseks.

Õhupallid tekil

Koostööharjutus, mis toetab ka tähelepanu tekkimist grupi sees.

Õhupallid

Hoogne viis omavaheliseks tutvumiseks.

Õhupall väljakutse

Mäng, mis toetab grupivahelise kontakti tekkimist.

WWW

“Ülemaailmne tõrjumiste võrk” toob (kogu grupis tehtava harjutusena) esile tõrjumise erinevad põhjused. See muudab vastastikused sõltuvused ja seosed konkreetsete näidete alusel nähtavaks.

Väravatest läbi

Tuntud harjutus, mis aitab lõbusalt päeva alustada.

Väiteharjutus

Selles harjutuses lähenetakse rasketele teemadele huvitaval viisil. See julgustab inimesi teemadele kriitiliselt lähenema, erinevaid seisukohti ära kuulama ja oma arvamust kujundama.

Kõmuline intervjuu

Tegemist on ülesandega, mis võimaldab paarides koolituse alguses omavahel tutvuda.

Võlukepp

Lihtne ja väheseid vahendeid vajav meetod meeskonna- ja koostöö harjutamiseks.

Võluasjad

Koostööharjutus, mis toetab ühist arutelu.

Visualiseerivad ruunid

Loominguline harjutus, mis aitab seada eesmärke.

Viis saart

Põnev harjutus, mis testib tähelepanu ning toetab grupitunnetust.

Viimane ring (lõpuring)

“Viimane ring” annab osalejatele enne äraminekut võimaluse väljendada, mis on nende meelest kõige olulisemad elemendid või mida pole veel mainitud.

Arvamuste skaala

Meetodi eesmärk on mõelda isiklike veendumuste peale ning võimaldada nende kahtluse alla seadmist.

Skip to toolbar