Kõik õpimeetodid

Portree intervjuu

Teineteise paremaks tundma õppimiseks intervjueerivad osalejad teineteist paarides.

Intervjuu toimumise ajal joonistavad nad teineteisest ka portree, lisades sinna olulisi sümboleid ja tähelepanekuid kuuldust. Peale intervjuud ja joonistamist näitavad nad joonistust teistele ja jagavad, mida nad teise kohta teada said. Lõpuks seatakse kõik pildid seinale, et oleks ülevaade, kes on kohal ja et oleks võimalik ka hiljem uurida infot nende kohta, kes koolitusel osalevad.

Olenevalt koolituse teemast saab osalejatele anda ka eelnevalt teemad või küsimused, mida võiks intervjuu käigus uurida. Näiteks: Mida teed vabal ajal? Mis on su hobid? Kust sa pärit oled? Mis tööd sa teed? Millise projektiga oled seotud? Millised omadused sulle teiste inimeste juures enam meeldivad/ millised ei meeldi?

Skip to toolbar