Rahvusvaheline koostöö

Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse riiklikud agentuurid viivad noortevaldkonna arendamiseks ja kohaliku ning rahvusvahelise koostöövõrgustiku laiendamiseks ning võimestamiseks ellu strateegilisi koostöötegevusi. Koostööprojektide kujundamisel ja elluviimisel võetakse arvesse Eesti ja EL noortepoliitika ja programmide ning rahvusvahelise koostöö eesmärke, prioriteete ja arenguvajadusi.

 

Eesti agentuur viib koostöös teiste riiklike agentuuridega ellu järgmiseid pikaajalisi strateegilisi koostööprojekte:

1. Europe Goes Local

2. Strategic Partnership on Inclusion

3. European Academy on Youth Work

4. Reseach-based analysis of European youth programmes

5. Democracy Reloading

6. European Youth Work Agenda

7. EuroPeers

8. Education and Training of Youth Workers

9. New Power in Youth

 

 

Skip to toolbar