European Youth Work Agenda

European Youth Work Agenda nimeline strateegiline koostööprojekt toetab Euroopa noorsootöö tegevuskava elluviimist.

 

Euroopa noorsootöö tegevuskava ehk teisisõnu Bonni protsess sai alguse kolmanda Euroopa Noorsootöö Konvendi korraldamisest 2020. aasta detsembril, mis pidi algselt toimuma Bonnis ning mis edasisele noorsootöö strateegilisele teekonnale nime andis.

Ellu kutsutud rahvusvahelise koostööprojektiga toetatakse agentuuride ja nende kohalike, riiklike ning Euroopa partnerite koostöös Euroopa noorsootöö tegevuskava eesmärkide elluviimist. Selle tulemusena soovitakse kogu Euroopas, sh Eestis, tugevdada kõigil tasanditel poliitilist pühendumust noorsootöö jätkusuutlikuks korralduseks, arendamiseks ja uuendamiseks.

Euroopa noorsootöö tegevuskava kõnetab kogu noorsootöö praktikakogukonda, hõlmates seejuures igasugust noorsootööd, olenemata sellest, millisel meetodil või vormil need põhinevad, ja kõikvõimalikke noorsootöötajaid, olgu nad tasustatud või vabatahtlikud, põhikohaga, lühiajalised või osalise tööajaga töötajad, läbinud formaalse õppekava või mitteformaalse koolituse. Igal kogukonna liikmel on oma roll tegevuskava elluviimises.

Noorsootöö tegevuskava elluviimises osalevad noorsootöötajad ja noortejuhid, noorsootöö korraldajad ja juhid, projektijuhid, akrediteeritud ja sõltumatud noorsootöö organisatsioonid, teadlased, noortevaldkonna koolitajad, kohalikud kogukonnad ja omavalitsused, Erasmus+ noorteprogrammi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklikud agentuurid, noorte esindusstruktuurid, noored ja noortepoliitika kujundajad kõigil juhtimistasanditel.

 

Noorsootöö tegevuskava kaheksa põhisuunda on:

1. Noorsootöö korralduse tugevdamine

2. Noorsootöö kvaliteedi edasine arendamine

3. Koostöö ja -loomine noorsootöö praktikakogukondades

4. Noorsootöö praktikakogukondade koostöö teiste valdkondadega

5. Noorsootöö tunnustamine 

6. Uuendused ja tekkinud kitsaskohtade lahendamine

7. Noorsootöö tugevdamine uue normaalsusega kohanemisel

8. Strateegiline raamistik noorsootöö arenguks

 

Eestis on Euroopa noorsootöö tegevuskava elluviimise koordineerimiseks ja jälgimiseks loodud seiregrupp, mida veab eest Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorte- ja andepoliitika osakond. Gruppi kuuluvad erinevate noortevaldkonna organisatsioonide esindajad nii avalikust sektorist kui vabakonnast. Seiregrupp alustas oma tegevust kolmanda Euroopa Noorsootöö Konvendi ajal detsembris 2020 ning tegevus jätkub 2021. aasta veebruaris.

 

Juhul kui tekib küsimusi antud koostööprojekti kohta või on soov kaasa lüüa, siis kirjutage reet.kost@harno.ee

Skip to toolbar