Europe Goes Local

Europe Goes Local projekt on ellu kutsutud, et tõsta kohaliku noorsootöö kvaliteeti läbi rahvusvahelise koostöö. Projekti käigus arendatakse omavalitsuste rahvusvahelise noorsootöö võimekust ja tutvutakse teiste riikide praktikatega.


Projektil on kolm tegevussuunda:

1. Noorsootöö arendamisele ja tunnustamisele kaasa aitamine tuginedes Euroopa hartale kohaliku noorsootöö kohta

2. Euroopa dimensiooni toomine omavalitsuste noorsootöösse

3. Koostöö Euroopa tasandi organisatsioonidega noorsootöö arengu toetamiseks

 

Eesti omavalitsustele pakume Europe Goes Local koostööprojekti raames võimalusi tutvuda teiste riikide noorsootööga. Näiteks oleme varasemalt saatnud noorsootöötajaid õppevisiitidele Islandile ja Sloveeniasse ning  osalenud rahvusvahelise noorsootöö seminaril Brüsselis. 2021. aasta teises pooles on projekti raames plaanis saata Eesti noorsootöötajaid Horvaatiasse, Lätti ja Soome ning võõrustada Läti noorsootöötajate õppevisiiti Eestisse. 

Eesti-siseselt oleme noorsootöötajatele varasemalt korraldanud projektikirjutamise koolitusi ja 2021. aasta teise poolde on planeeritud omavalitsustele suunatud noorsootöö innovatsioonikonverents.

Europe Goes Local projektis on üle 200 partneri 26 Euroopa riigist. Eestis on projekti tegevuste jaoks loodud riiklik töögrupp, kuhu kuuluvad Kehtna vald, Rapla vald, MTÜ Koosa Noorteklubi, Kuusalu vald, Saaremaa vald, Räpina vald, Tapa vald ja Haapsalu linn.

Omavalitsustel on võimalik töögrupiga liituda ja võtta osa projekti tegevustest kirjutades heiki.viisimaa@harno.ee. Eriti on oodatud maapiirkondade omavalitsused, millel puudub varasem kogemus rahvusvahelise noorsootööga.

Skip to toolbar