New Power in Youth

New Power in Youth rahvusvahelise koostööprojekti eesmärk on toetada ja kasvatada noorte osalust demokraatlikus ühiskonnas.

Projekti tegevused keskenduvad kolmele sihtgrupile:

  • Noored ja noorteorganisatsioonid
  • Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklikud agentuurid
  • Noorsootöötajad ja teised noorte- ja haridusvaldkonna spetsialistid

Projekt käivitus 2021. aasta alguses ja seetõttu on tegevused veel kujunemisjärgus. Projekti esimesel tegevusaastal on plaanis korraldada rahvusvaheline projektitegijate väljakutse ja rahvusvaheline projektikirjutamise koolitus.

Eestis saavad toimuma projektikirjutamise koolitused eraldi nii noortele kui ka noorteühendustele. Koolitusel osalemine tõstab noorte võimekust tegutseda kodanikuühiskonnas.

Projekti rahvusvahelised partnerid on koos Eestiga Sloveenia, Saksamaa, Itaalia, Küprose ja Läti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklikud agentuurid ning SALTO Osaluse ja Infotegevuse, Kaasatuse ja Kultuurilise Mitmekesisuse ning Kagu-Euroopa piirkonna ressursikeskused.

New Power in Youth projekti tegevuste kohta on võimalik infot leida Euroopa Noored sotsiaalmeedia kanalites, kus avaldatakse jooksvalt kõik koolituste ja teiste sündmuste kutsed. 

Lisainformatsiooni nii lähitulevikus toimuvate tegevuste kui ka erinevate koostöövõimaluste kohta on võimalik küsida kirjutades karin.oovel@harno.ee

Skip to toolbar