Strategic Partnership on Inclusion

Strategic Partnership on Inclusion (SPI) projekti eesmärk on toetada vähemate võimalustega noorte ja kaasatuse valdkonna organisatsioonide osalemist Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides.

 

Projektis keskendutakse kolmele peamisele sihtgrupile:

  • Noored, kes ei õpi ega tööta (NEET-staatuses noored)
  • Terviseprobleemide ja erineva võimekusega noored
  • Maapiirkonnas ja väikelinnades elavad noored

SPI rahastus- ja tegevusperiood jaguneb 1,5 aasta pikkusteks tsükliteks ja tegevusplaan põhineb neljal sammul:

1. Valdkonna organisatsioonide ja nende vajaduste kaardistamine

2. Kohalikud info-, nõustamis- ja koolitustegevused

3. Rahvusvahelised partnerlusseminarid ja koolitused

4. Tulemuste seire ja hindamine

 

2021. aastal toimub rahvusvahelisel tasandil mitu koolitustegevust erinevate riikide eestvedamisel, neist esimesed olude sunnil online-formaadis. Eesti agentuuri eestvedamisel leiab maikuus aset rahvusvaheline online-koolitus “Ready for update? New ways of catching up with young people in NEET-situation in the digital world” ja veebiseminar “Covid-19 mõju kohaliku tasandi noorsootööle”. Hetkel veel koolituskutsed avalikult üleval ei ole, aga peagi lisame siia ka konkreetsed lingid, kust saab lisainfot ja end registreerida.

Kohalikul tasandil toimub 2021. aastal veebruarist aprillini koolitusprogramm “Kuidas saab noorsootöötaja toetada noort, kes ei õpi ega tööta?” koostöös EANKiga, infoseminarid uute Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide võimaluste kohta ning koolitused ja mõttetalgud noortele, sh vähemate võimalustega noortele EL noorteprogrammidega alustamiseks. Täpsem info selgub peagi.

Projektis osaleb 15 E+ ja ESK riiklikku agentuuri ja 2 SALTO ressursikeskust.

Kaasava noorsootöö huvilistel on võimalik osaleda kõigis projekti tegevustes kirjutades mirjam.kodi@harno.ee. Eriti on oodatud organisatsioonid, kel puudub senine kogemus rahvusvahelises noorsootöös.

Skip to toolbar