EuroPeers+

Strateegiline koostööprojekt EuroPeers+ on edasiarendus juba 2005. aastast tegutsenud EuroPeers võrgustikust, mis ühendab noori, kellel on Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse kogemus ja soovivad sellega inspireerida ka teisi noori minema rahvusvahelisse projekti. Riikidevahelise koostööga soovitakse viia võrgustik järgmisele tasemele ehk kaasata noori teadlikumalt, rakendada nende kogemust programmide tutvustamisel ja lasta neil kaasa rääkida programmide sisu osas.

 

EuroPeers+ kaasab nii projektides osalenud noori, neid toetavaid organisatsioone kui ka Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklikke agentuure üle Euroopa. Strateegilise partnerluse eesmärkideks on:

  • Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide ja väärtuste nähtavuse tõstmine
  • Programmide kaasatuse toetamine ja vähemate võimalustega noorte kaasamine
  • Kohaliku ja piiriülese koostööd toetamine
  • Kogukonna ja võrgustike loomine, et arendada teavitustegevuste kvaliteeti ja jätkusuutlikkust
  • Individuaalsete EuroPeerside isikliku arengu toetamine
  • Noorte endi loodud lahenduste ja kampaaniate loomise toetamine

 

Strateegiline koostöö koosneb neljast valdkonnast:

  • Esimeses osas keskendutakse kohalikule tasandile ja arendatakse välja kohalikud noorte kaasamise ja teavitustöö strateegiad. Strateegiatega käsikäes toimuvad ka kohalike EuroPeerside tegevused. 
  • Teises osas tegeletakse rahvusvahelise võrgustiku arendamisega, mille raames toimuvad nii koolitustegevused kui ka arendatakse kommunikatsioonikanaleid, nagu koduleht ja sotsiaalmeedia. 
  • Kolmandas osas töötavad noored koostöös agentuuridega välja vahendeid, mille abil programmide tegevusi ja sõnumeid levitada. 
  • Neljas osa keskendub kampaaniatele, mis suurendavad noorte teadlikkust programmidest ja mis on samuti välja töötatud koostöös noorte ja agentuuridega.

 

Projekti partneriteks on Soome, Saksamaa, Rumeenia, Itaalia, Belgia Flaami, Belgia Saksa, Holland, Poola, Norra, Prantsusmaa, Austria ja Eesti.

 

Kui oled noor ja soovid projektis kaasa lüüa, siis saad liituda EuroPeerside kogukonnaga kohalikul tasandil ja osaleda võrgustiku tegevustes.

Kui oled organisatsiooni esindaja ja soovid levitada infot võrgustiku kohta enda noorte seas, siis saad võtta ühendust agentuuriga ja paluda lisainfot kogukonna kohta marie.heimburg@harno.ee

 

 

Skip to toolbar