European Academy on Youth Work

Euroopa Noorsootöö Akadeemia (ing.k. European Academy on Youth Work) eesmärk on soodustada noorsootöös ideede ja teadmiste kasutamist uudsete lahenduste rakendamiseks ning kvaliteetse noorsootöö arendamiseks. Laiemalt soovitakse juurutada noorsootöös innovaatilist mõtteviisi, mis loob, arendab ja kinnistab väärtuspõhist suhtumist.Selline praktika parandab noorsootöö funktsioneerimist ja efektiivsust.

 

Peamised tegevussuunad Eesti ja Euroopa mõõtmes on ühesugused:

1. Noortevaldkonnas innovatsiooni uurimine ja info kogumine uudsete tegevuste kohta. *Eestis tegeleme talletatud “teoste” levitamisega

2. Innovatsiooni HUUBi loomine kogutud materjalide põhjal

3. Kogutud teadmiste mõtestamine, jagamine, levitamine nii sõnas kui kirjas

4. Euroopa Noorsootöö Akadeemia korraldamine, kuhu saadame osalejaid, häid praktikaid ja mõtteid ka Eestist 

 

Akadeemia sai alguse II Euroopa Noorsootöö Konvendi tulemusena, millega sooviti arendada edasi noorsootöö kontseptsioone ja praktikaid, leida strateegiaid noorte ees seisvate väljakutsete lahendamiseks ning toetada noorsootöös uuendusi, mis vastaksid ühiskonna ja poliitika muutustele ja suundumustele.

II Euroopa Noorsootöö Akadeemia toimub 2021. aasta novembris Sloveenias või Sloveenia eestvedamisel virtuaalselt. Igasse Akadeemiasse saadetakse osalejaid ka Eestist. Kandideerida saavad projekti sihtgruppi kuulujad avaliku konkursi alusel. 

Akadeemia kõnetab ühtmoodi nii praktikuid (noorsootöötajad), noorsootöö korraldajaid ja arendajaid, teadlasi kui ka poliitikakujundajaid. Akadeemia toimumine loob pinnase nende omavaheliseks dialoogiks ja teadmiste siirdeks.

Akadeemia töös osalevad Austria, Belgia Flaami, Holland, Soome, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Portugal, Sloveenia, Rootsi ja Eesti.

Osalemissoovi ja küsimuste korral võtke ühendust reet.kost@harno.ee

 

Taskuhääling

Euroopa Noorsootöö Akadeemia taskuringhäälingute sarjas kajastatakse erinevate ekspertide poolt Euroopa noorsootöö jaoks olulisi teemasid. Näiteks on siiani käsitletud innovatsiooni rolli ja olulisust noorsootöös ning COVID19 olukorra mõjusid noortevaldkonnale erinevates riikides. Antud sari on hea viis ennast noorsootöö teemadega kursis hoidmiseks ja teiste riikide näidetest inspiratsiooni saamiseks.

Skip to toolbar