Democracy Reloading

Democracy Reloading projekt on ellu kutsutud, et toetada noorte osalemist kohalike omavalitsuste otsustusprotsessides. Seda püütakse saavutada ennekõike KOV spetsialistide kaasamisoskuste arendamise kaudu.

2021-2022 toimuvad rahvusvahelised koolitused, mis tutvustavad KOV spetsialistide kaasamispädevusi toetavat veebiplatvormi, aitavad mõista noorte osaluse olulisust ning ka praktiliselt rakendada teadmisi noorte kaasamiseks.

Eestis toimuvad Democracy Reloaded raames kohalikud seminarid, mis toetavad KOV spetsialiste noorte kaasamise protsessis. Seminaridel tutvustatakse sama projekti raames välja töötatud lauamängu, mille eesmärk on lihtsustada noorte ja otsustajate dialoogi algatamist. Alates 2021. aasta kevadest on võimalik seminaridel tutvuda ka eelpool mainitud õppimist toetava veebiplatvormiga.

Projekti partnerid on lisaks Eestile Belgia, Itaalia, Portugali, Ungari, Sloveenia, Prantsusmaa ja Norra E+ ja ESK riiklikud agentuurid.

Democracy Reloading tegevuste kohta on võimalik infot leida Euroopa Noored sotsiaalmeedia kanalites, kus avaldatakse jooksvalt kõigi koolituste ja teiste sündmuste kutsed. Lisainformatsioon toimuvate tegevuste kohta on võimalik küsida anastassia.segurova@harno.ee.

Skip to toolbar