Reseach-based analysis of European youth programmes

Euroopa noorteprogrammide analüüsivõrgustik (ing.k. Research-based analyses of European youth programs – RAYkorraldab erinevaid uuringuid, mis käsitlevad Erasmus+ noorteprogrammi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi tulemuslikkust ja mõju.

 

Uuringud analüüsivad rahvusvahelise õpirände kogemusi noorte, organisatsioonide ja kogukondade vaatevinklist. Lisaks uuritakse noorsootöötajate koolitusvajadusi, innovatsiooni ja digitaliseerumist noorsootöös, vaadeldakse ühiskonnas esile kerkinud väljakutseid läbi noortevaldkonna ning analüüsitakse, milline roll on ELi Noortevaldkonna strateegiatel EL-i noorteprogrammide rakendamisel. Uuringutulemused on samuti olulised Euroopa noorteprogrammide arendamisel.

 

  1. aastal osaleb Eesti neljas uuringuprojektis:
  • RAY-MON  – Erasmus+ programmi mõju-uuring
  • RAY-COR – COVID-19 kriisi mõju noortevaldkonnale EL-is
  • RAY-INNO – Innovatsiooni roll ja vajadus rahvusvahelises noorsootöös
  • RAY-DIGI – Digitaliseerumine ELi noorsootöös, sellega seonduvad vajadused, areng ja kompetentsid

 

  1. aastal osaleb Eesti aktiivselt uuringute töörühmades, uuringute metoodiliste materjalide ning ajakava väljatöötamisel.
  • 2021. aasta sügisel avaldatakse  RAY-MON uuringu tulemuste üle- Euroopaline analüüsiraport, mis koondab perioodi 2015 – 2020 andmed. 
  • RAY-COR uuringu raames avaldatakse  2021. aastal rahvusvaheline uuringuaruanne.
  • RAY-INNO projekti raames toimuvad 2021. aastal  intervjuud, milles analüüsitakse vajadusi innovatsiooniks rahvusvahelises noorsootöös ja noorte poliitikas. Uuringu rahvusvaheline analüüsiraport avaldatakse 2021. a lõpus.
  • RAY- DIGI on uus uurimisprojekt, mille raames kaardistatakse 2021. aastal  siseriiklikult noortevaldkonna poliitikad ja strateegiad, mis seonduvad digitaliseerimisega noortevaldkonnas ning arendatakse välja uuringu küsimustik.

RAY analüüsivõrgustiku uuringuid puudutavate küsimuste korral võtke ühendust kersti.pado@harno.ee 

 

Euroopa noorteprogrammide analüüsivõrgustik RAY on rahvusvaheline noortevaldkonna uurijate võrgustik, mis koondab 34 Euroopa riigi E+ ja ESK riiklikud agentuurid ja nende teaduspartnerid. 

Skip to toolbar