Kõik õpimeetodid

Mida saab teha markeriga?

Tegemist on loovust soodustava ajurünnakuga, mida võib kasutada ka mõne konkreetse teema avajaks, näitlikustades mitmekesisust ja võimaluste lõpmatust.

Koolitaja alustab ringi väitega: minu käes on marker ja seda saab kasutada näiteks lilletoena. Peale seda annab ta markeri enda kõrval istujale. Marker antakse ringis edasi ja iga osaleja pakub enda variandi, milleks või kuidas võib markerit kasutada.

Markeri asemel võib kasutad ükskõik millist muud eset ruumis ning see ei pea tingimata käest-kätte liikuma. Ideid võib pakkuda ka läbisegi, siiski tasub jälgida, et kõik osalejad ajurünnakus aktiivselt panustaksid. Erinevaid pakutud ideid võib koolitaja üles kirjutada.

Skip to toolbar