Kõik õpimeetodid

Fookusgrupid

Väga lihtsalt väljendades on fookusgrupp “grupp inimesi, kes on sarnaste omadustega ja räägivad neid ühendaval teemal”. Fookusgrupid on üheks tõhusaimaks kvalitatiivse ja interpersonaalse hindamise meetodiks. See, et nad on väikesed ja seal valitseb vaba õhkkond, võimaldab sügavat ja ausat hindamist.

Kirjeldus:

Fookusgrupi moodustavad rühm (noori) osalejaid ja vahendaja või moderaator. Fookusgrupis paneb osalejate vastastikune mõju neid valjusti mõtlema ning protsessi vältel ja tulemusel arvamusi looma.

Fookusgruppidel on mõningad olulised eelised ja halvad küljed. Fookusgrupi kui hindamismeetodi kasutamise peamiseks ja olulisimaks eeliseks on, et nii saab uurida, kuidas noorte arvamused tekivad ja millised need on. Fookusgrupis osaleja mingi mõtlemise põhjus on sama ilmne, kui arvamus kogu grupis. Osaleja jõuab mingile arvamusele arutelus teiste selles fookusgrupis osalejatega.

Üheks fookusgruppide suureks eeliseks on ka see, et need julgustavad osalejaid teiste ees rääkima. Paljud osalejad tunnevad end ennast väljendades kindlamalt väikeses rühmas koos oma eakaaslastega, kui istudes kuskil nurgas intervjueerijaga omavahel. Selle tulemusel nad kalduvad oma arvamusi grupisituatsioonis avatumalt ja julgemalt avaldama. Kuid see pole alati nii.

Grupisurve võib osalejate turvatundele ka negatiivselt mõjuda, mille tagajärjel nad ei väljenda end ausalt. Seega tuleks väga hoolikalt pöörata tähelepanu grupisisesele dünaamikale ja grupis valitsevale survele, otsustades, kuidas hindamist läbi viia ja kas kasutada fookusgruppe.

Mõned üldised soovitused fookusgrupi tegevuse hõlbustamiseks.
• Hoidke grupp väike (ideaalselt 4 kuni 6 inimest).
• Arvestage rahvusvaheliste osalejate keeleoskust; sellest sõltub, kui kaua neil oma arvamuse väljendamine aega võtab.
• Hoidke oma küsimused neutraalsed ning vältige arutelu manipuleerimist erapoolikute küsimustega.
• Olge väga kannatlik, kuna võtab aega, kuni arutelu käima läheb ja kõik osalejad tunnevad end piisavalt mugavalt, et vestlusesse sekkuda. Ei ole hea arutellu liiga palju sekkuda ja pidevalt oma arvamust välja pakkuda.
• Tehke juba alguses selgeks, mida tahate fookusgrupi aruteluga saavutada. Rääkige osalejatele, mis on teie eesmärgid ja ootused. Kui vahendaja on osalejatega otsekohene, on tõenäoline, et ka osalejad on seda.
• Hoidke vestlus fookuses ja piirduge vaid kõige olulisemate teemade ja küsimustega.

Vahendid: eraldi ruum/nurk iga fookusgrupi jaoks; soovitavalt kogu õppesessiooni jooksul sama pind, mis tekitaks selle grupi “oma nurga” tunde.

Autor/allikas:  T-Kit nr 10: Õppetegevuse hindamine

Skip to toolbar