Kõik õpimeetodid

Elav märklaud

Üheks tõhusaks päeva hindamise viisiks on elav märklaud, mille puhul osalejatel palutakse liikuda ruumis ringi vastavalt nende seisukohale programmi kohta etteloetavate väidete või muude hinnatavate aspektide kohta.

Kirjeldus:

Selle tegevuse jaoks on vaja üsna suurt tühja ruumi. Keset ruumi on mingi ese (nt tool, paber, lill vms), mis on märklaua keskkohaks.

Vahendaja loeb väited tegevuse kohta ette ning osalejad valivad ruumis koha vastavalt oma arvamusele selle väite kohta. Mida enam osaleja vahendaja poolt ette loetud väitega nõus on, seda ligemale keskpunktile ta läheb. Mida vähem ta nõus on, seda kaugemale ta peab liikuma.

Pärast seda, kui kõik on kohad valinud, võib osalejate käest küsida, miks nad seisavad seal, kus nad seisavad. Lõpu poole võib osalejaid paluda esitada enda väiteid hinnatava tegevuse kohta. Nii saavad nad teada, mida ülejäänud rühm sellest arvab.

Mõned selliste väidete näited on:
• programmi rütm ja ajastus olid hästi kavandatud;
• kasutatud meetodid olid monotoonsed;
• rahvusvahelises rühmas osalemine aitas mul hästi aru saada, mida tähendab kultuuridevaheline õppimine;
• tundsin puudust teooriaosast;
• toit oli suurepärane.

Autor/allikas: T-Kit nr 10, Õppetegevuse hindamine

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: on oluline, et vahendaja teeks öeldu kohta märkmeid, et hindamise tulemused ei läheks kaotsi ning grupp või projektimeeskond saaks neid kasutada.

Skip to toolbar