Kõik õpimeetodid

Elutee (Lifeline)

Visuaalne vahend eneseanalüüsiks, aitamaks osalejatel mõelda enda valikute, motivatsiooni, eelnevate kogemuste ja tausta üle.

Palu osalejatel mõelda oma eelneva elu peale, meenutada sündmuseid, inimesi, ajaperioode, mis on mõjutanud või muutnud nende elu ning need märkida/ joonistada elujoonele või teele, alustades sünnist kuni praeguse hetkeni. Meetod aitab osalejatel analüüsida oma seniseid valikuid, vastata küsimustele: “Miks teen seda mida teen? Mis on mind siia toonud? Millised sündmused elus on mõjutanud minu valikuid või väärtuseid?”

Osalejad võivad aga ei pea oma joonistust – eluteed, teistega jagama. Soovitav on seda teha väikestes gruppides või paarides.

On risk, et osalejad jäävad pinnapealseks, tuues välja nö CV-s kirjas sündmused (koolid, töökohad). Harjutuse tegemisele aitab kaasa kui koolitaja harjutust sissejuhatades alustab näitlikult oma elutee joonistamist, selgitades, miks on just see sündmus või inimene olnud tema jaoks oluline ja kuidas need on muutnud tema elu, mõjutanud hoiakuid jne.

Skip to toolbar