Kõik õpimeetodid

Tunnete puu

Harjutus, mis annab võimaluse analüüsida grupidünaamikat.

Kirjeldus:

Joonista suurele paberile lehtpuu kujutis, eristades erinevatel tasanditel suuremad oksad. Puu külge võid joonistada näiteks redeli, kiige, köie vmt, puu ümber aga mingid looduslikud (nt kivi, põõsas, lilled) või tehislikud elemendid (nt prügikast, pink, lambipost). Koolituse lõpus või ainult ühe koolituspäeva tagasisidena, tee koolituse kokkuvõte või palu osalejatel mõelda koolitusele tagasi ning leida sobilik koht pildil, mis iseloomustaks kas nende rolli, tunnet, rahulolu vmt koolitusel. Palu valitud kohale joonistada ennast kõige paremini iseloomustav olend/tegelane/kuju.
Soovi korral võid paluda osalejatel selgitada enda valikut.

Puu asemel võid kasutada mingit muud keskkonda, kuhu osalejad peavad ennast sobilikku kohta või positsiooni paigutama. Pip Wilson on näiteks kasutanud mänguväljakut, treppi, jalgpalliplatsi, parkimismaja jne.

Võite kasutada ka juba valmis joonistatud tegelastega situatsioon-pilte, see annab võimaluse analüüsida ka grupidünaamikat.

Pip Wilson töödega ja Blob (mehikeste/tegelaste) meetodi põhimõtetega saab tutvuda: http://www.pipwilson.com/ http://www.speechmark.net/pages/content/index.asp?PageID=41

Skip to toolbar