Kõik õpimeetodid

Eneseanalüüsi kohvik

Osalejad saavad võimaluse analüüsida erinevaid ja sarnaseid õpikogemusi, mis on omandatud koolitusel või seminaril.

Analüüs sisaldab 4 „peatust“, kus asetseb paber, millel on kirjas küsimus. Osalejad töötavad 15 min ühe paberi juures, liikudes seejärel järgmise paberi juurde, kus asutakse täiendama eelneva grupi (gruppide) kirja pandud ideid. Esmalt loetakse eelnevalt kirja pandut ja seejärel lisatakse oma mõtted ja kommentaarid. Erinevaid „peatusi“ tutvustades tuuakse välja ka nende omavaheline seos ja täpsemad näited, et luua osalejatele selge arusaam oodatud tulemustest. Mõtlemiseks, innustuse andmiseks võib lehtedele joonistada küsimusega seotud sümboleid.

Küsimused:

1. Oskused – mida oskan (paremini teha)?

2. Suhtumine – minu suhtumine … on muutunud?

3. Teadmised – ma tean rohkem …?

4. Praktilised tulemused – tegevused?

Lehed paigutatakse seinale numbrilises järjekorras. Koolitaja loob kõigist lehtedest kokkuvõtte ja vajadusel uurib osalejatelt selgitust.

Teema: õppimise analüüs

Autor/allikas: inspiratsioon ‘World Cafe’ meetodist

Skip to toolbar