Kõik õpimeetodid

Eesti tundmise viktoriin

Viktoriin koosneb küsimustest Eesti/eestlaste kohta, andes valikvastused.

Tihtipeale on mitu õiget vastust ja alati on ka kirjas, mitu õiget vastust tuleb osalejail valikust välja noppida.

Grupp, kes enne vastusega valmis, vajutab stopp-kella. Seejärel vaadatakse vastused üle ja koolitajad saavad omalt poolt täiendada ja selgitada erinevaid aspekte Eesti kohta.

Küsimusi võiks olla mitte üle 10, et liiga pikaks ei läheks. Võiksid puudutada natuke erinevaid aspekte: ajalugu, Eesti mustades ja valgetes nimekirjades, keel, sport jne. Samuti võiksid vastusevariandid (ka valed variandid) olla nii valitud, et tekiks piisavalt kahtlust ning vastusevariandid (s.h ka valed) võiksid anda võimaluse koolitajail lähemalt mõningaid aspekte Eestist esile tuua ja selgitada. Samuti võiks olla küsimusi, kus osalejad vähemalt oskavad midagi aimata oma teadmiste või senikuuldu põhjal. Ja muidugi võiks küsimustes-vastustes olla natuke huumorit.

Näiteks:

1. What is the most important thing that conquerors brought to Estonians? (choose 1) Justify!
vodka;
black bread;
flag colours;
potatoes;
religion;
singing tradition;
hard-work mentality;

2: Negative things where Estonia ranks high … (choose 3)
prostitution;
HIV;
suicides;
wolves;
horrible cuisine;
low life-expectancy;
illegally constructed saunas.

3: Estonian national sports are… (choose 3).
wife carrying;
beer drinking;
cross-country skiing;
football;
cricket;
swinging;
figure skating;
mushrooming.

Kui on liiga suur grupp, siis pole kõigil võimalust vastuste arutluses ehk nii palju kaasa rääkida.

Skip to toolbar