Kõik õpimeetodid

Arvamuste skaala

Meetodi eesmärk on mõelda isiklike veendumuste peale ning võimaldada nende kahtluse alla seadmist.

Kirjeldus:

Tee põrandale ruumi ning kleebi põranda keskele kleeplindiriba, mille üks ots tähistab sadat protsenti ja teine nulli protsenti. Osalejad peavad seejärel näitama, mida nad arvavad teatavatest väidetest, seistes riba ääres erinevates kohtades. Selliste väidete ja küsimuste iva on panna osalejad mõtlema enda arvamuste ja seisukohtade üle ja võrrelda neid teiste omadega.

Pärast iga väidet võtke aeg maha ja arutlege osalejatega, miks nad just ühes või teises kohas seisid.

Näited väidetest:

  • Mõnikord ma ei ütle, mida ma mõtlen, sest kardan, et teised hakkavad minu üle naerma.
  • Tüdrukuid ja poisse koheldakse võrdselt.
  • Tähtis on olla teatavas inimrühmas hinnatud liige.
  • Ma julgen välja öelda, mida ma mõtlen.
  • Ma olen seda tüüpi inimene, kes teiste kohta halvasti ütleb.
  • Kõik inimesed on ühtmoodi väärtuslikud.
  • Ma suhtlen sageli inimestega, kes on minust väga erinevad.

Väiteid ja küsimusi võib muuta, et teatavat teemat või vaatenurka kajastada.

Meetodi juures on peamine selle järel toimuv arutelu. Osalejatel on õigus vaielda ning oma valikuid ja seisukohti kaitsta. Tuleta meelde, et neil on harjutuse käigus õigus oma arvamust muuta. Selle harjutuse puhul ei ole õigeid ega valesid vastuseid.
Küsi osalejatelt, kas teiste seisukoht mõjutas neid koha valikul.

Vahendid:
piisavalt suur ruum, paberteip

Skip to toolbar