Kõik õpimeetodid

Kultuuri reportereid

Meetod sobib hästi kohaliku kultuuri analüüsimiseks.

Selgita osalejatele, et nad võtavad järgmises ülesandes ajakirjaniku rolli, kelle ülesanne on kirjutada oma koduriigi reisiajakirja riigist, kus nad hetkel elavad (EVS vabatahtlike puhul on see näiteks Eesti). Osalejad jalutavad mööda koolituspaika ja otsivad erinevaid pilte, mis iseloomustavad neile mingit kultuuri osa. Nendest kõigist peavad nad miskit üles kirjutama. Teemadeks võiksid olla näiteks söök, ajalugu, arhitektuur, keel, kohalikud inimesed jms. Ajalise piirangu tõttu selgitad osalejatele, et kuna ajakiri on kohe trükki minemas, siis on kiire ja neil on võimalik saata oma teateid vaid telefonisõnumine (maksimaalselt 100 tähemärki). Sõnumite kirjutamiseks kõikidest teemadest on osalejatel 45 min. Peale sõnumite kirjutamist lase osalejatel jagada, mis sai üles märgitud. Seejärel julgusta arutlust sellest, kuidas on õppijad mõtestanud enda jaoks uut kultuuri. Kas nad näevad erinevuseid ja sarnasusi oma kultuuriga, kus need arvamused tulevad? Jne.

Meetod välismaa kultuuriga kokkupuutuvatele (noortele) inimestele. Meetod sobib hästi näiteks Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlikele kohaliku kultuuri analüüsimiseks. Õppijad (vabatahtlikud) võtavad meetodis kohaliku ajakirjaniku rolli, kelle ülesanne on kirjutada oma riigi reisiajakirja. Nad peavad saatma ajakirjale teateid Eesti (juhul kui teemaks on Eesti kultuur) kultuuri kohta.

Skip to toolbar