Kõik õpimeetodid

Jooksu pealt tervitamine

Mõnus mäng teineteise märkamiseks ja esmase kontakti loomiseks.

Osalejad seisavad ringis, näod sissepoole. Üks inimene kõnnib või jookseb (olenevalt sihtgrupist) väljaspool ringi ja koputab kellegi õlale, kes seejärel hakkab (ringist väljapool) vastupidises suunas kõndima/jooksma, kuni nad kohtuvad. Osalejad tervitavad üksteist kolm korda ning jätkavad seejärel liikumist, et hõivata ringis tühi koht. Kaotaja jätkab mängu…

Skip to toolbar