Kõik õpimeetodid

Anna edasi

Lihtne viis toetamaks osalejate esmast kontakti teineteisega.

Valige mingi kätte mahtuv ese (soovitavalt koolitusruumist ja koos osalejatega).
Osalejad seisavad (üsna tihedalt) ringis, käed selja taga. Üks osaleja seisab ringi keskel. Juhendaja/koolitaja kõnnib ringist väljaspool ja libistab valitud eseme salaja kellegi kätte. Osalejate ülesanne on anda eset salaja mööda ringi käest-kätte. Ringi keskel oleva osaleja ülesanne on omakorda leida üles, kelle käes ese on. Kui ese on leitud, siis see, kelle käes see viimati oli, astub ringi sisse ja mäng jätkub.

Skip to toolbar