Kõik õpimeetodid

Teadmised, oskused, hoiakud piltidel

Teadmiste, oskuste ja hoiakute teadvustamine on hea raamistik näiteks Euroopa Vabatahtliku Teenistuse õpikogemuse kaardistamiseks ehk siis milliste teadmiste, oskuste ja hoiakute võrra soovib noor inimene oma projekti jooksul end täiendada, mille osas muutuda.

Kirjeldus:

Igal osalejal palutakse võtta üks pilt (soovitavalt võiks pakkuda rohkem pilte valida, kui osalejaid grupis).

Pildiga tutvunud, palutakse igal osalejal öelda sellel pildil tegutseva inimese kohta kolm lauset algusega:
“Ta teab …”
“Ta oskab …”
“Ta väärtustab …”
Kõikide lausete algusi võib varieeruda, peaasi, et tuleks välja selge erinevus teadmiste, oskuste ja hoiakute olemuse vahel.

Näiteks on pildil breikar. Kolm lauset võivad olla:
Ta teab, millised on DC-botased.
Ta oskab breiktantsu.
Tal on eelarvamus klassikalise balleti suhtes.

Niiviisi käiakse läbi terve ring, kus igal osalejal on võimalik moodustada kolm lauset ning koheselt täpsustatakse, kui mingitest mõistetest on valesti aru saadud.

Vahendid: igale osalejale pilt ajakirjast või mujalt, millel kujutatakse mingit tegevuse läbiviimist ühe inimese või grupi inimeste osavõtul. Soovitav on anda osalejatele valikuvõimalus ehk pilte võiks olla rohkem kui osalejaid. Samuti oleks ideaalne, kui pildid oleksid piisavalt suured, et kõik osalejad neid näeksid.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: noortele võib kõigest hoolimata osutuda teadmiste, oskuste ja hoiakute/väärtushinnangute eristamine keeruliseks. Seepärast tasub läbiviijatel läbi mõelda, kuidas noori küsimuste või vihjete abil suunata. Abiks võib olla lähenemine/paralleel kehaosadega, et teadmised on seotud peaga, oskused kätega, hoiakud südamega.

Skip to toolbar