Kõik õpimeetodid

Kadunud mõiste

Lihtne viis, et tekitada natuke elevust ja luua aktiivne algus edasiseks mõistete, teooria või muu taolise käsitlemiseks.

Kirjeldus:

Kirjuta käsitlemist vajavad mõisted või neid iseloomustavad märksõnad vmt eri värvi paberitele. Lõika paberid tükkideks, jäta enda kätte igast värvist 1 tükk ja paiguta ülejäänud koolitusruumi nõnda, et need ei oleks kohe esmapilgul nähtavad, aga ka mitte otseselt peidus. Soovitav on paberitükke panna (kinnitada teibiga) ka kohtadesse, kuhu koheselt ei oska vaadata nt lakke, ukse taha jne.
Jaga osalejad vastavalt vajadusele gruppidesse ja anna igale grupile 1 sinu kätte allesjäänud värviline paberitükk, ülesandega leida ruumist ülejäänud selle tükiga sobivad paberitükid ning taastada paber esialgsel kujul.
Seejärel palu gruppidel vastavalt vajadusele, kas arutleda paberil kirjas oleva mõiste üle või esitleda seda ülejäänud grupile või koostada mõistekaart vmt.

Skip to toolbar