Kõik õpimeetodid

Rescue 911

Väga klassikaline koostööharjutus, mis paneb iga liikme proovile, eeldab head kommunikatsiooni ja probleemilahendamise oskust ja koostööd.

Osalejatele teatatakse, et üks nende kaaslastest on mägedes lumetornis kaduma läinud. Abi liiga aeglase loomu tõttu peavad nemad kaaslase leidma ja ohutusse kohta transportima. Kuna kannatanu on tõenäoliselt külmakahjustustega, siis tuleks ta leidmisel panna kiiresti magamiskotti, mis oma korda veel katta termokotiga ja alles siis alustada evakueerimist. Osalejad saavad silmarätid ja saadetakse klassist välja planeerima. Samal ajal pööratakse klass segamini: toolid ja lauad pahupidi ja peidetakse kannatanu.

Vajadusel võib kasutada rohkem kannatanuid (eriti suurema grupi puhul), kes vajadusel võivad osutuda ka surnuteks. Tekitab lisapinget, kui seda peaks vaja minema.

Vahendid: silmarätid, magamiskott, survival bag

Skip to toolbar