Kõik õpimeetodid

Kultuurieksperdid

1. Osalejad on jagatud 3-4-inimeselistesse gruppidesse.

2. Iga grupp saab endale ülesandeks uurida erinevat küsimust-teemat: eestlased ja flirt, vähemused Eestis, kuidas saada eestlaseks, eestlaste poliitilised vaated, jne.

3. Tingimused: Vastuse leidmiseks peab kasutama vähemalt 3 erinevat infoallikat; Tulemusi peab esitama näitliku materialiga või loominguliselt; Esitluseks aega 5 minutit.

4. Meeskonnad saavad nt 1.5 tundi oma uuringute läbiviimiseks ja esitluse valmistamiseks.

5. Esitlused + küsimused + reaalsuskontroll kohaliku inimesega

6. Analüüs, nt 3P (process, people, product) ja seejärel isiklik analüüs: mis mind toetas, mis takistas ülesande läbiviimisel.

Autor/allikas: Trajectorya koolitus Tallinnas 2011 juuli

Skip to toolbar