Kõik õpimeetodid

Pime kujur

Harjutus annab esmase võimaluse omavaheliseks kontaktiks.

Üks mängija on kujur, kinni seotud silmadega. Teine, kuju, võtab mõne poosi. Kompamise teel peab kujur sama poosi võtma.

Tööribale