Kõik õpimeetodid

Koostöö ja kommunikatsioon

Nagu ka harjutuse pealkiri ütleb, siis ülesanne toetab kooostöö ja kommunikatsiooni märkamist ja analüüsi.

Ettevalmistuseks on vajalik valida objektid, millega seoses annad osalejatele ülesande (hästi sobivad selleks näiteks toolid). Mõtle välja kolm-neli (olenevalt inimeste arvust) erinevat ülesannet, mida on võimalik toolidega teha. Oluline on, et iga ülesanne erineks teisest, soovitavalt takistaksid teiste elluviimist kuid kindlasti ei tohi välistada nende elluviimist. Näiteks võivad ülesanded olla seotud toolidega: 1) istu toolil, 2) pane toolid seina äärde, 3) sea toolid ritta (üksteise järgi). Kirjuta ülesanded väikestele kokkumurtud paberitele, igale paberile üks ja nõnda, et iga ülesannet teeks enam-vähem võrdne arv osalejaid.

Palu osalejatel seista ringis, näoga väljapoole. Selgita osalejatele ülesannet:
– igaühele antakse paberile kirjutatud ülesanne, mille nad peavad võimalikult kiiresti ja igal juhul täitma!
– kogu ülesande ajal ei tohi rääkida!

Anna igale osalejale üks ülesandega paber, mida ei tohi teistele näidata ega jagada. Täpsusta, kas kõik said paberile kirjutatud ülesandest aru. Kui on vaja täpsustusi, aita osalejat individuaalselt, nõnda, et ei paljastuks tema isiklik, paberile kirjutatud, ülesanne. Palu osalejatel täita neile antud ülesanne võimalikult kiiresti ja täpselt. Ideaalis peaks tekkima segadus, kus keegi sikutab seina äärde tooli, kus istub teine inimene jne. Kui tundub, et keegi ei võta enda ülesannet piisavalt tõsiselt, erguta osalejaid ülesannet täitma, täpsusta, kas kõik on oma ülesande täitnud ja kas nad on lõpptulemusega rahul.

Kui osalejad on oma ülesanded täitnud, vii läbi analüüs, kus võid küsida näiteks järgnevaid küsimusi:
– Kuidas osalejad tundsid ennast harjutuse käigus?
– Mis juhtus? Mida nad tähele panid? Mida keegi tegi? miks?
– Kuidas nad enda ülesande täitsid? Mis tegi selle keeruliseks, mis lihtsaks? Mis aitas kaasa?
– Mida nad õppisid? Milliseid paralleele saaks tõmmata enda projektiga, eluga? Mida võib õppida meetodist koostöö või kommunikatsiooni parandamiseks?

Autor: teadmata, allikas: Virko Annus

Vahendid: väikesed paberid, kirjutusvahend, toolid või muu taoline koolitusruumis, mida on võimalik lihtsa vaevaga liigutada.

Skip to toolbar