Kõik õpimeetodid

Munaharjutus

Kuidas võib muna püüdmine osutuda kultuuridevaheliseks pingutuseks.

Kirjeldus:

1. Valmistage ette ruumid, kus väikesed grupid (4–5) tööle hakkavad. Iga väikese grupi jaoks siduge nöör ümber toore muna ja riputage see lakke, umbes 1,75–2 m kõrgusele põrandast. Ärge mähkige muna liiga sisse, sest kui see põrandale kukub, peab see saama puruneda… Iga väikese grupi jaoks pange valmis hunnik vanapaberit, käärid ja liim.

2. Jagage suur rühm väikestesse, umbes 4–5 osalejaga gruppidesse. Tutvustage grupile harjutust.

Meeskonnana on teie ülesanne ehitada konstruktsioon, mis takistaks muna purunemist.
Mõned reeglid:
• Osalejad ega nende kasutatav materjal ei tohi puudutada muna ega seda hoidvat nööri.
• Kasutada võib ainult materjali, mille teie olete nende jaoks valmis pannud (ruumis olevaid toole ja laudu kasutada ei tohi!).

3. Jälgige gruppe (võite vajada ühte mängujuhti 2 väikese grupi kohta) ja tagage, et nad reegleid järgiksid.

4. Täpselt 30 minuti pärast peatage grupid. Tehke ringkäik, lõigake kõik nöörid katki ja vaadake, kas meeskondadel on õnnestunud muna purunemist vältida.

5. Arutelu võib toimuda kahes etapis: kõigepealt väikestes gruppides (soovi korral), siis suures grupis.

Meetodile tugevama kultuuridevahelise aspekti lisamiseks võite te harjutuse integreerida simulatsiooni, kus ühe meeskonna liikmed mängivad erinevaid (“kultuurilisi”) rolle. Kõige lihtsam viis harjutusele kultuuridevahelise mõõtme lisamiseks on igale väikesele grupile (või teatud liikmetele väikestes gruppides) mingi takistuse määramine:
– on keelatud rääkida;
– suur liidrikesksus või liidrite mittetunnustamine;
– aja pärast suures mures olemine või aja möödumise märkamata jätmine jms.

Arutelu peaks keskenduma sellele, kuidas meeskond konstruktsiooni ehitades koostööd tegi. Kas suhtlemisel oli probleeme? Kuidas erinevad stiilid probleemide lahendamisel mõjutavad meeskonna iseloomu?

Kui lisasite kultuuridevahelise komponendi, peate ka selle kohta küsimusi esitama. Kuidas teatud “reegel” meeskonna tööd mõjutas? Kuidas te raskustest üle saite?

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: üks toores muna 4–5 osaleja kohta. Nöör muna lakke kinnitamiseks, palju paberit, käärid, vanad ajakirjad, papp, liim. Vähemalt 4 x 4 meetrit ruumi iga väikese, 4–5 osalejaga grupi kohta.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: oluline on mitte lasta sel muutuda sessiooniks, kus mingeid grupiliikmeid teatud käitumise eest harjutuse ajal “süüdistatakse”. Pigem püüdke seda olukorda – erinevaid tööstiile, käitumisviise, eelistusi jne meeskonnas – siduda tegeliku eluga, eriti kultuuridevahelistes meeskondades.

Skip to toolbar