Kõik õpimeetodid

Õhupallid

Hoogne viis omavaheliseks tutvumiseks.

Igaüks saab kätte õhupalli, mille puhub täis ja seejärel kirjutab õhupallile nime peale. Kõik grupiliikmed tõusevad püsti, tulevad kokku ruumi keskele. Kui koolitaja paneb muusika käima, visatakse pallid õhku ning neid lennutatakse kuni muusika mängib. Lennutatakse nii enda kui teiste palle.

Kui muusika peatub, haarab igaüks lähemaloleva palli. Tuleb leida inimene, kellele pall kuulub ning arutada temaga mõne küsimuse/teema üle. Koolitaja ise valib teemad. Võib korrata 2-3 korda eri küsimustega. Teemade valik ning vestluse aeg võib varieeruda vabalt alates tutvusest ja kohalejõudmisest, kuni mõne sisulise teema sissejuhatuseni.

Skip to toolbar