Kõik õpimeetodid

Imiteeri valet

Mäng, mis aitab teineteist märgata ja harjutada tähelepanu.

Osalejad seisavad ringis. Üks osalejatest alustab mingi tegevuse imiteerimist. Tema paremal käel seisja küsib: “Mida sa teed?” Imiteerija ülesanne on vastata midagi muud, kui ta tegelikult teeb, näiteks imiteerib ta ujumist, ütleb aga: “Ma pesen oma juukseid.” Küsija peab omakorda imiteerima tegevust, mida eelmine osaleja nimetas (pesema oma juukseid), samas öeldes enda paremal käel seisvale küsijale, et ta teeb hoopis midagi muud. Mäng jätkub, kuni ring on täis saanud.

Skip to toolbar