Kõik õpimeetodid

Kass ja hiired

Tegemist on kiire ja lõbusa energiat tekitava meetodiga, mis nõuab osalejatelt ka pisut reaktsioonikiirust.

Kirjeldus:

Vajad grupist 2 vabatahtlikku. Ülejäänud osalejatel palu leida endale paariline, seista paarilisega käevangus näoga ringi kesksuunas nõnda, et nende ümber oleks piisavalt ruumi liikuda. Ühest vabatahtlikust saab “hiir” ja teisest “kass”, paaridest saavad “hiireurud”. Nagu ikka, ajab kass hiirt taga. Reegel on: “hiir” tohib joosta vaid ringiratast, teiste osalejate selja taga, “kass” võib joosta nii ümber ringi kui sellest risti-põikki läbi. Lisaks eest ära jooksmisele saab “hiir” ennast päästa ka “urgu” pugemisega. Selleks võtab “hiir” ühel ringis seisvatest paarilistest käe alt kinni, mille peale see enda esialgsel paarilisel käest lahti laseb ning sellest uus “hiir” saab. “Urus” saab korraga olla vaid 2 hiirt.

Kui kass saab hiire kätte st. puudutab hiirt, saab hiirest kass, kassist hiir, see omakorda põgeneb esimesse ettejuhtuvasse urgu, kust välja lipsab uus hiir ning mäng jätkub.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: osalejatelt nõuab mäng tähelepanelikkust, et urus ei oleks rohkem kui 2 hiirt ning et oleks vähemalt 1 kass.

Skip to toolbar